Thứ năm,  01/06/2023
Thành phố Lạng Sơn

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp

LSO- Những năm qua, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đặc biệt coi trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý. Với cách làm hiệu quả, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn thành phố đã phát huy vai trò trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội…


Ban tổ chức trao giải cho thí sinh xuất sắc tại Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi
do Thành ủy Lạng Sơn tổ chức

Luân chuyển, rèn luyện cán bộ

Nhiệm kỳ vừa qua, thành phố Lạng Sơn đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế – xã hội. Nổi bật là việc thành phố trở thành đô thị loại II. Ðể đạt được kết quả đó, thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều nhiệm vụ, từ thu hút đầu tư đến mở rộng quy hoạch, cải cách hành chính, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Ðây là những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn đổi mới tư duy, năng động, dám nghĩ, dám làm. Trước tình hình đó, Thành ủy Lạng Sơn tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác luân chuyển, nhằm phát huy cao nhất năng lực, sở trường mỗi cán bộ.

Cụ thể như trường hợp đồng chí Trần Lệnh Trưởng, tháng 7/2017, đồng chí được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, luân chuyển về phường Chi Lăng giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường.  Giữa năm 2018, HĐND phường Chi Lăng khoá IX, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu bổ sung đồng chí Trần Lệnh Trưởng giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Chi Lăng. Trên cả hai cương vị, đồng chí Trần Lệnh Trưởng đã chủ động nắm bắt tình hình; tổ chức rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy một cách hợp lý, bảo đảm phát huy cao nhất năng lực từng cán bộ; chỉ đạo cán bộ phường thường xuyên xuống cơ sở, bám nắm địa bàn. Vì vậy, nhiều vụ việc phức tạp, bức xúc kéo dài được giải quyết như: công tác vệ sinh môi trường các khu phố, đặc biệt là giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án mở rộng đường Tổ Sơn…

Không chỉ trường hợp đồng chí Trần Lệnh Trưởng, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, 26 đồng chí lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban được điều động, luân chuyển đảm nhiệm chức danh chủ chốt của các phường, xã đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được Nhân dân, cán bộ tín nhiệm, ủng hộ.

Theo bà Hoàng Thị Thanh Phương, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công tác luân chuyển cán bộ được Thành ủy đặc biệt chú trọng. Hầu hết các đồng chí lãnh đạo chủ chốt xã, phường là cán bộ luân chuyển. Cán bộ luân chuyển về cơ sở luôn được chọn lựa kỹ, là những đồng chí có trình độ, năng lực, nhiệt huyết, đam mê cống hiến. Với những giải pháp đồng bộ, đội ngũ cán bộ chủ chốt của các phường, xã đã phát huy được tính sáng tạo, chủ động, góp phần quan trọng để Đảng bộ, chính quyền thành phố Lạng Sơn hoàn thành các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đặt ra.

Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao như hiện nay, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp phải có trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao. Do vậy, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Thành ủy Lạng Sơn chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.

Theo đó, 5 năm qua, thành phố đã phối hợp mở 2 lớp sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ công chức cấp xã, phường; 2 lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung dành cho các học viên là cán bộ quản lý quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp phường, xã. Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng chính trị ngay tại địa bàn đã tạo điều kiện chuẩn hóa về trình độ lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý các phòng, ban, đoàn thể phường, xã. Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác.

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết thêm: Căn cứ vào thực trạng, tình hình đội ngũ cán bộ và yêu cầu, nhiệm vụ, nhu cầu sử dụng cán bộ, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2015 – 2020 và cụ thể hóa thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ hằng năm. Bên cạnh đó, thường xuyên  rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ, quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số, cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt,… để cử đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn.

Đồng chí Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành phố Lạng Sơn đặt mục tiêu  huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị xanh, sạch, văn minh và phát triển toàn diện. Ðây là nhiệm vụ khó khăn và nhiều thách thức, để hoàn thành nhiệm vụ, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ vẫn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Do đó, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Thường vụ Thành ủy sẽ tiếp tục tập trung phát triển nguồn nhân lực; chủ động xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phù hợp, hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu thực tiễn để bổ sung nhân tố mới cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 cùng với đó là kết hợp chặt chẽ các khâu trong công tác cán bộ nhất là công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả cán bộ sau đào tạo.

 TRÍ DŨNG