Chủ nhật,  19/09/2021

Hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

LSO-Chiều nay (2/11), tại Hà Nội, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) tổ chức hội thảo trực tuyến góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ – Những nội dung liên quan trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng”.

Hội thảo trực tuyến với 378 điểm cầu trên cả nước và hơn 6.900 cán bộ hội phụ nữ các cấp, nữ trí thức, doanh nhân tiêu biểu tham gia.


Các đại biểu dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự hội thảo tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có Ban Thường vụ, cán bộ các ban chuyên môn của Hội LHPN tỉnh, đại diện Ban Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện nữ trí thức Sở Giáo dục và Đào tạo, nữ doanh nhân.

Tại hội thảo, đại diện hội LHPN các tỉnh, thành phố trên cả nước đã tham luận về các nội dung như: vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của Nhân dân; vai trò của tổ chức hội trong tình hình mới. Đồng thời đề xuất chủ trương, chính sách về công tác chăm lo, phát huy vai trò của phụ nữ; giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tổ chức hội.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp hội phụ nữ, từ đó giúp phụ nữ nhận thức rõ vị thế, vai trò, đóng góp tích cực vào xây dựng Đảng, chính quyền, đường lối phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, từ ngày 20/10/2020 đến nay, toàn tỉnh đã có 12.493 ý kiến của cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Các ý kiến cơ bản nhất trí với dự thảo, một số ý kiến góp ý cụ thể thay đổi từ ngữ, trau chuốt văn phong, bổ sung số liệu cụ thể để chứng minh kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân của hạn chế, dự báo tình hình thời gian tới.

 DƯƠNG DUYÊN