Thứ hai,  04/12/2023

Phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Cách làm ở thành phố Lạng Sơn

(LSO) – Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy về việc xây dựng tổ chức đảng ở các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, thời gian qua, Thành ủy Lạng Sơn đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, từng bước xây dựng, phát triển tổ chức đảng trong khối doanh nghiệp này.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố có hơn 1.000  doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động với tổng vốn điều lệ đạt khoảng 5.200 tỷ đồng, tạo việc làm cho 8.400 lao động. Với số lượng doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp tư nhân trên toàn tỉnh, những năm qua, cùng với việc thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tư nhân phát triển, thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy Lạng Sơn đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Chi bộ Công ty Cổ phần Sản xuất và thương mại Lạng Sơn tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đồng chí Phạm Đức Huân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết: Việc xây dựng và phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp tư nhân là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà Thành ủy tập trung triển khai trong những năm qua. Để thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ năm 2013, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong ban chỉ đạo.

Hằng năm, ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, trong đó, xác định rõ chỉ tiêu phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước; tham mưu giúp Ban Thường vụ Thành ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở các đơn vị kinh tế tư nhân. Ngoài ra, cấp ủy của thành phố thường xuyên giữ mối quan hệ với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, chủ các doanh nghiệp tư nhân để qua đó nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của doanh nghiệp.

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp trên địa bàn chú trọng gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp. Từ đó xác định doanh nghiệp có đủ các tiêu chí để vận động, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện thành lập tổ chức đảng. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp quan tâm bồi dưỡng, xem xét, kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào đảng. Đây là nội dung rất quan trọng, bởi đối với những doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng, khi kết nạp chủ doanh nghiệp có đủ tiêu chuẩn vào đảng sẽ tạo nhân tố chủ chốt để tiến tới xây dựng tổ chức đảng của doanh nghiệp đó.

Với cách làm như vậy, giai đoạn 2016 – 2020, Đảng bộ thành phố đã thành lập được 8 chi bộ trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Đến nay, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn có 3 đảng bộ và 29 chi bộ khối doanh nghiệp, trong đó có 3 đảng bộ và 2 chi bộ doanh nghiệp Nhà nước, cổ phần hóa và 27 chi bộ doanh nghiệp tư nhân.

Đồng chí Ngô Bích Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Các doanh nghiệp có tổ chức đảng đều có những bước tiến vững chắc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Trong đó, phát huy rõ nét vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của tổ chức đảng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

Từ những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đề ra mục tiêu là tiếp tục xây dựng thêm từ 8 đến 10 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Cùng đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp của thành phố tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong khối đơn vị kinh tế tư nhân trên địa bàn nhằm góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

TRÍ DŨNG