Thứ sáu,  25/06/2021

Triển khai mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố: Hiệu quả ở thành phố Lạng Sơn

– Sau 2 năm triển khai, mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố trên địa bàn thành phố Lạng Sơn đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng tỷ lệ trưởng khối phố, trưởng thôn là đảng viên, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ tại cơ sở.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh về chủ trương thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo, đôn đốc các đảng ủy trực thuộc triển khai đồng bộ mô hình này. Đồng thời, thành lập 3 đoàn kiểm tra đến làm việc trực tiếp tại các đảng ủy xã, phường để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc lựa chọn nhân sự; xây dựng phương án bầu trưởng thôn, khối phố gắn với phương án nhân sự cấp ủy các chi bộ thôn, khối phố nhiệm kỳ 2020-2022.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khối Đại Thắng, phường Chi Lăng (ở giữa) nghe người dân phản ánh về vấn đề vệ sinh môi trường trên địa bàn khối

Cùng với sự vào cuộc sát sao của Thành ủy, các cấp ủy cơ sở cũng tăng cường vận động, tuyên truyền, chủ động hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị phương án nhân sự. Qua triển khai, đã có những đơn vị thực hiện bài bản, hiệu quả, đạt tỷ lệ cao.

Điển hình trong số đó là phường Vĩnh Trại. Bà Hoàng Thị Diễm Phương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường cho biết: Để triển khai hiệu quả mô hình này, vấn đề cốt lõi nhất là làm tốt công tác nhân sự cho cuộc bầu cử trưởng khối và bí thư chi bộ khối phố. Theo đó, cấp ủy phường đã hướng dẫn, hỗ trợ các khối xây dựng phương án nhân sự. Khi có chủ trương này, tư tưởng của một số đồng chí cũng dao động, do đó, chúng tôi đã gặp mặt và động viên các đồng chí có kinh nghiệm, năng lực tiếp tục kiêm nhiệm chức danh. Cũng có khối phố, chúng tôi định hướng thay thế nhân sự mới đáp ứng yêu cầu công việc. Với sự chuẩn bị chu đáo, 10/10 khối phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng khối và 100% đồng chí trưởng khối trúng cử bí thư chi bộ khối phố.

Cùng với phường Vĩnh Trại, các phường, xã trên địa bàn đã quán triệt, triển khai chủ trương này đến toàn thể các thôn, khối phố trên địa bàn. Đến nay, đã có 79/87 thôn, khối phố thực hiện nhất thể hóa chức danh (chiếm 90,8%), tỷ lệ trưởng thôn, khối phố là đảng viên chiếm 97,7% (cao nhất so với các đơn vị còn lại trong tỉnh).

Để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả công việc cho các đồng chí bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố, Thành ủy đã tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, trang bị kiến thức, phương pháp làm việc cho đội ngũ này. Sau hơn hai năm triển khai, theo đánh giá của Ban tổ chức Thành ủy, về cơ bản đội ngũ này đều đảm bảo uy tín, phẩm chất, có khả năng vận động, tập hợp quần chúng và có trách nhiệm cao trong triển khai các công việc cộng đồng.

Ông Nguyễn Văn Chiến, Bí thư chi bộ, Trưởng khối Đại Thắng, phường Chi Lăng cho biết: Vừa là người tiếp thu chủ trương, đường lối, nghị quyết vừa là người trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nên công việc triển khai kịp thời, nhất quán, thuận lợi hơn. Hiện nay, khối lượng công việc nhiều hơn trước, do đó, cá nhân tôi phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, sắp xếp, giải quyết công việc phù hợp, nỗ lực vì công việc chung của cộng đồng. Thời gian qua, được sự ủng hộ của Nhân dân nên các vấn đề: ô nhiễm môi trường, an toàn giao thông khu vực gần trường học, đảm bảo an ninh trật tự đã từng bước được giải quyết, góp phần xây dựng khối phố giàu đẹp, văn minh.

 Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, các cấp ủy trong toàn đảng bộ thành phố tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh triển khai mô hình, phấn đấu nhất thể hóa chức danh 100% các khối phố, thôn trên địa bàn. Qua đó, góp phần tinh gọn đầu mối, tiết kiệm ngân sách, tạo chuyển biến trong công tác chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu chi bộ, khối phố trong triển khai nhiệm vụ tại cơ sở.

PHƯƠNG VY