Thứ tư,  28/09/2022

Củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém: Cách làm ở Hữu Lũng

– Bắt đầu từ năm 2017, Huyện ủy Hữu Lũng đã duy trì việc lựa chọn đơn vị điểm để chỉ đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) hằng năm. Bằng việc triển khai đồng bộ các giải pháp, các đơn vị này đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ huyện vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Giai đoạn 2017 – 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Hữu Lũng đã lựa chọn lần lượt đảng bộ các xã: Hòa Sơn, Hòa Bình, Yên Thịnh, Thiện Tân, Đồng Tiến để chỉ đạo điểm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ. Đây là những đơn vị còn tồn tại những hạn chế về: tác phong, lề lối làm việc, chất lượng sinh hoạt chi bộ, công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội chưa thực sự hiệu quả…

Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thắng (ngoài cùng bên phải) trao đổi với cán bộ, công chức xã kế hoạch dự sinh hoạt chi bộ tháng 3/2021

Sau khi lựa chọn đơn vị điểm, Huyện ủy xây dựng và ban hành kế hoạch củng cố TCCSĐ riêng theo từng năm. Đồng thời, thành lập các tổ công tác gồm các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng phụ trách theo dõi, đôn đốc, nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các chi bộ trực thuộc.

Ông Hứa Bình Vân, Bí thư Đảng ủy xã Thiện Tân (đơn vị được lựa chọn điểm năm 2020) cho biết: Trong năm qua, tổ công tác của huyện thường xuyên đến dự sinh hoạt các chi bộ trực thuộc. Qua đó, trực tiếp hướng dẫn, gợi ý về nội dung sinh hoạt, cách ghi biên bản, xây dựng nghị quyết… Củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém.

Cách làm ở Hữu LũngChất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, trong đó có những chi bộ trước đây chỉ tổ chức từ 9 đến 10 kỳ/năm, đến năm 2020 đã duy trì 12 kỳ/năm và tổ chức được 3 đến 4 kỳ chuyên đề/năm.

Cùng với việc thành lập tổ công tác dự sinh hoạt chi bộ, giai đoạn 2017 – 2020, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức được 4 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ công tác đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên cho gần 300 đồng chí là cấp ủy xã, cấp ủy thôn tại các đơn vị điểm.

Bên cạnh đó, Huyện ủy cũng luân chuyển cán bộ từ huyện về giữ chức vụ chủ chốt và tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị điểm… Từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp trên, các xã điểm đã khắc phục dần những hạn chế, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Điển hình như xã Hòa Sơn, được Huyện ủy đánh giá là đơn vị có nhiều tiến bộ sau khi chọn chỉ đạo điểm từ năm 2017. Ông Lý Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Sơn (cán bộ luân chuyển từ Ban Tổ chức Huyện ủy về xã) cho biết: Khi được Huyện ủy lựa chọn chỉ đạo điểm, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã lên kế hoạch cụ thể nhằm khắc phục hạn chế, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện đúng phương châm “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” từng bước khắc phục những hạn chế được chỉ ra trong công tác xây dựng Đảng – chính quyền. Đồng thời, được sự hỗ trợ, hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn của huyện, xã đã vận động người dân xây dựng các mô hình trồng lúa Nhật, thanh long, nuôi ong lấy mật… Trong giai đoạn 2016 – 2020, xã đã giảm được hơn 20% hộ nghèo (từ 31% năm 2016 xuống còn 11% năm 2020), đến nay, xã đạt 13/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2017 đến năm 2020, Đảng bộ xã luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với Hòa Sơn, Đảng bộ các xã: Hòa Bình, Yên Thịnh, Thiện Tân đã có những chuyển biến quan trọng, đổi mới phương thức lãnh đạo, phát huy lợi thế để thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Ông Đặng Văn Sáng, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Hữu Lũng cho biết: Qua theo dõi, đánh giá, chuyển biến rõ nét tại các TCCSĐ được lựa chọn điểm là việc chấn chỉnh, sửa đổi tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng đổi mới, hiệu quả. Đặc biệt, với sự vào cuộc tích cực của các tổ công tác, chất lượng sinh hoạt chi bộ cơ sở được nâng lên. Những năm qua, các đơn vị được lựa chọn chỉ đạo điểm đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảng bộ huyện Hữu Lũng hiện có 58 TCCSĐ, năm 2020, tỷ lệ TCCSĐ xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiếm 18,9%, hoàn thành tốt nhiệm vụ chiếm 72,4%  Qua việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó, tập trung lựa chọn những đơn vị chỉ đạo điểm đã góp phần xây dựng tập thể Đảng bộ huyện vững mạnh, tạo thuận lợi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn.
PHƯƠNG DUNG