Thứ tư,  28/09/2022

Phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở Văn Lãng: Kịp thời nắm bắt tình hình cơ sở

– Việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở không chỉ giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp sâu sát tình hình thực tiễn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân mà còn là giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ngày 31/8/2020, Huyện ủy Văn Lãng ban hành Quyết định số 80-QĐ/HU về phân công các đồng chí Thường trực Huyện ủy, ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và các tổ chức chính trị – xã hội huyện định kỳ dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở. Theo đó, 38 đồng chí được phân công dự sinh hoạt ít nhất 2 kỳ/năm tại các chi bộ ở cơ sở thuộc địa bàn được phân công.

Thường trực Huyện ủy Văn Lãng (người đứng) phát biểu tại buổi sinh hoạt với Chi bộ thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ

Tháng 4/2021, ông Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự sinh hoạt với Chi bộ thôn Tà Lài, xã Tân Mỹ. Trong cuộc sinh hoạt này, các đảng viên đã có những đề xuất như: hỗ trợ xi măng làm đường giao thông nông thôn, trang bị cơ sở vật chất cho nhà văn hóa… Tại đây, lãnh đạo huyện đã nắm bắt rõ hơn tình hình thực tiễn tại cơ sở và tiếp thu ý kiến của các đảng viên, xem xét giải quyết những kiến nghị thuộc thẩm quyền ngay tại buổi họp. Chính điều này đã đem đến sự phấn khởi cho đảng viên trong chi bộ.

Ông Lê Tuấn Minh cho biết: Khi tham dự sinh hoạt tại Chi bộ thôn Tà Lài, tôi nắm được cụ thể những vướng mắc của người dân. Đối với những vấn đề nằm trong thẩm quyền, tôi chỉ đạo các phòng chuyên môn, lãnh đạo xã giải quyết ngay. Ngoài ra, tôi chủ động định hướng nội dung sinh hoạt thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với chi bộ đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Không chỉ có cấp huyện mà cấp cơ sở cũng nỗ lực để thực hiện nội dung này. Theo quy định, mỗi đồng chí đảng ủy viên tham dự ít nhất 4 lần/năm tại các chi bộ được phân công phụ trách. Qua đó, tại nhiều cấp ủy đã có các đảng ủy viên tham dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở đạt và vượt số lần theo quy định. Đảng ủy thị trấn Na Sầm là một ví dụ. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy thị trấn Na Sầm cho biết: Năm 2020, các đồng chí đảng ủy viên tham dự sinh hoạt tại các chi bộ đạt tỷ lệ khá cao, trung bình từ 5 kỳ trở lên, có đồng chí tham dự từ 8 đến 10 kỳ. Trước đây, nhiều bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt còn lúng túng, hiệu quả thấp, từ khi có sự chỉ đạo, hướng dẫn, các chi ủy đã biết cách tổ chức các buổi sinh hoạt có chất lượng hơn, từ khâu chuẩn bị nội dung đến điều hành thảo luận.

Theo tổng hợp của Huyện ủy Văn Lãng, từ năm 2019 đến nay, tỷ lệ tham dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đều đạt và vượt so với quy định. Như năm 2020, có hơn 80 lượt huyện ủy viên dự sinh hoạt ở chi bộ cơ sở; đảng ủy viên các đảng ủy trực thuộc dự sinh hoạt đều đảm bảo đạt 4 kỳ/năm trở lên. Nhờ đó, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Năm 2020, huyện có 44/47 chi, đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 94,3% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (tăng 2% so với năm 2019).

Bà Nông Thị Hương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Việc phân công cán bộ dự sinh hoạt nhằm góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, bảo đảm triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Ðảng. Trong quá trình thực hiện, các đồng chí được phân công dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở đã từng bước nắm bắt tình hình thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Từ đó kịp thời tham mưu, đề xuất với Huyện ủy tập trung chỉ đạo, giúp đỡ cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lãng tiếp tục phân công các đồng chí cấp ủy dự sinh hoạt chi bộ. Việc làm này thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy Văn Lãng trong triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân.

THANH MAI