Thứ sáu,  19/08/2022

Văn Lãng: Phát huy vai trò chi bộ quân sự

– Thực hiện Hướng dẫn số 35 ngày 15/10/2009 của Ban Tổ chức Trung ương về “Tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn”, từ năm 2012 đến nay, Đảng ủy Quân sự (ĐUQS) huyện Văn Lãng đã chủ động phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập được 8 chi bộ quân sự các xã, thị trấn.

Trùng Khánh là xã biên giới của huyện Văn Lãng, chi bộ quân sự xã được thành lập từ năm 2013. Hằng năm, chi bộ ban hành đầy đủ nghị quyết về lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác huấn luyện lực lượng dân quân (LLDQ) và tuyển quân. Đồng chí Vy Văn Độ, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Trùng Khánh cho biết: Chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, thường xuyên tổ chức giáo dục chính trị, làm chuyển biến nhận thức, ý thức cảnh giác, phòng, chống âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đồng thời, chi bộ quan tâm từng bước nâng cao tỷ lệ đảng viên trong LLDQ.

Dân quân tự vệ huyện Văn Lãng huấn luyện bắn súng

Từ năm 2018 đến năm 2020, chi bộ quân sự xã Trùng Khánh đã kết nạp thêm 4 đảng viên mới, nâng tỷ lệ đảng viên trong LLDQ lên 20%. Hằng năm, qua đánh giá phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Tiêu biểu 3 năm gần đây, trong công tác huấn luyện, đơn vị liên tục đạt loại giỏi.

Từ khi thành lập đến nay, hoạt động của các chi bộ quân sự trên địa bàn huyện Văn Lãng đã giúp  cơ chế Đảng lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP) được vận hành thông suốt và có hiệu quả hơn. Các chi bộ duy trì nghiêm túc nề nếp, chế độ sinh hoạt đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; là hạt nhân làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy vai trò phối hợp với các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể cơ sở xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng LLDQ ngày càng vững mạnh.

Trung tá Nông Văn Hiếu, Phó Bí thư ĐUQS huyện, Chính trị viên Ban CHQS huyện Văn Lãng cho biết: Định kỳ ĐUQS huyện và các ban đảng của Huyện ủy cử cán bộ đến dự sinh hoạt tại chi bộ quân sự các xã, thị trấn nhằm định hướng thông tin, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong triển khai, thực hiện công tác QPQSĐP ở cơ sở. Những năm qua, cấp ủy, chi bộ quân sự đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo; chủ động tham mưu cho Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QPQSĐP nói chung và xây dựng lực lượng vũ trang nói riêng.

Điểm nổi bật là các chi bộ quân sự đã làm tốt công tác lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên, huấn luyện LLDQ, tạo nguồn phát triển đảng. Mỗi năm, mỗi chi bộ đều kết nạp được ít nhất  1 hoặc 2 đảng viên mới. Chỉ tính năm 2020 đến nay, chi bộ quân sự các xã, thị trấn đã kết nạp được 17 đảng viên mới trong LLDQ. Nếu như trước năm 2012, khi chưa thành lập chi bộ quân sự các xã, thị trấn, tỷ lệ đảng viên trong LLDQ huyện chỉ chiếm 16,5%, đến nay, đã tăng lên 20,1%.

Đại tá Lê Văn Bền, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Qua thực tiễn cho thấy, các chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nói chung đã làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả đồng bộ các mặt công tác QPQSĐP và xây dựng lực lượng vũ trang ở cơ sở. Đối với huyện Văn Lãng, từ khi thực hiện chủ trương thành lập chi bộ quân sự, huyện Văn Lãng đã chú trọng phát triển các chi bộ quân sự, nhất là 100% các xã biên giới của huyện đều đã thành lập được chi bộ quân sự và đi vào hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trong tình hình mới.

NÔNG ĐÌNH QUANG