Thứ hai,  04/07/2022

Gợi ý kiểm điểm tại Bắc Sơn: Tự soi, tự sửa, khắc phục những hạn chế

– Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bắc Sơn luôn duy trì việc gợi ý kiểm điểm đối với các tổ chức đảng và đảng viên về những hạn chế, tồn tại của mình. Qua đó, nhiều đơn vị đã tự soi, tự sửa, tạo chuyển biến tích cực góp phần xây dựng hệ thống chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn.

Để công tác gợi ý kiểm điểm phát huy hiệu quả, hằng năm, các ủy viên BTV Huyện ủy bám sát đặc điểm, tình hình các tổ chức cơ sở đảng mình phụ trách, trên cơ sở đó, tham mưu cho BTV Huyện ủy nội dung gợi ý kiểm điểm, định hướng khắc phục đối với các tổ chức đảng, đảng viên về những hạn chế còn tồn tại.

Trường hợp xã Vũ Lăng là một ví dụ. Xuất phát từ việc một số cán bộ, công chức xã chưa chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc, đi muộn, về sớm, việc giải quyết thủ tục hành chính còn chậm trễ, cuối năm 2019, BTV Huyện ủy gợi ý kiểm điểm đối với tập thể Đảng ủy và cán bộ chủ chốt của xã về vấn đề này. Ngay sau đó, Đảng ủy xã đã nghiêm túc kiểm điểm, phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục. Cụ thể, đầu năm 2020, Đảng ủy xã đã thảo luận lấy ý kiến và thống nhất sửa đổi quy chế làm việc, siết chặt quy chế làm việc và nâng cao đạo đức công vụ cán bộ đảng viên; hằng tuần thực hiện việc giao ban, đánh giá, phân công công việc cụ thể cho cán bộ, công chức. Hơn một năm qua, không còn tình trạng cán bộ, công chức đi làm muộn về sớm, việc giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Bắc Sơn phân công các đảng ủy viên rà soát đánh giá chất lượng các chi bộ, đảng viên trên địa bàn (ảnh chụp trước ngày 27/4/2020)

Tương tự, cuối năm 2020, BTV Huyện ủy gợi ý kiểm điểm đối với Đảng ủy và 3 cán bộ chủ chốt xã Vạn Thủy do trên địa bàn xã xảy ra hiện tượng doanh nghiệp thu mua đất lâm nghiệp sau đó thuê người dân phát rừng chuyển đổi đất lâm nghiệp. Ông Lưu Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vạn Thủy cho biết: Tập thể Đảng ủy xã Vạn Thủy đã nghiêm túc giải trình và xây dựng kế hoạch khắc phục. Ngay từ đầu năm 2021, Đảng ủy xã chỉ đạo thành lập tổ quản lý đất đai và bảo vệ rừng, yêu cầu tổ kiểm tra đột xuất mỗi tuần một thôn về tình hình sử dụng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp. Sau 6 tháng, trên địa bàn không còn tình trạng phát rừng, chuyển đổi đất lâm nghiệp trái phép, 4/4 trường hợp san lấp và chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở đều báo cáo chính quyền xã và thực hiện đúng các quy định.

Ngoài các tổ chức đảng và cán bộ lãnh đạo kể trên, từ năm 2018 đến nay, BTV Huyện ủy đã gợi ý kiểm điểm đối với 18 tổ chức đảng và 23 cán bộ, lãnh đạo thuộc diện BTV Huyện ủy quản lý. Nội dung kiểm điểm chủ yếu tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cá nhân trong chấp hành các quy định của pháp luật về thu phí, lệ phí đối với UBND các xã, quản lý ngân sách các trường học, việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, về thực hiện quy định trách nhiệm nêu gương, nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ gìn đoàn kết nội bộ…

Bên cạnh việc gợi ý nội dung kiểm điểm trọng tâm, trọng điểm, Huyện ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác, mỗi tổ có từ 5 đến 7 thành viên phụ trách theo dõi, tham gia các hội nghị để nghe giải trình của các tổ chức đảng, đảng viên và báo cáo sau một năm thực hiện gợi ý kiểm điểm.

Ông Đỗ Cường Thịnh, Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Việc gợi ý kiểm điểm đã tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, nhiều tổ chức đảng đã khắc phục dần hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Đồng thời, các cán bộ, đảng viên cũng tự soi, tự sửa, rút kinh nghiệm và phát huy cao tinh thần trách nhiệm nêu gương. Cách làm này đã giúp BTV Huyện ủy đánh giá đúng năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ thuộc diện BTV quản lý.

Theo kết quả đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên của huyện Bắc Sơn, từ năm 2018 đến nay: hằng năm, tỷ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 90%. Riêng năm 2020, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó 10/49 tổ chức đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Thời gian tới, Huyện ủy Bắc Sơn tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả việc gợi ý kiểm điểm, góp phần tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn

PHƯƠNG DUNG