Thứ hai,  04/07/2022

Phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện

– Chiều nay (28/6), Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 tại 28 điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Bắc. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ban Tổ chức Trung ương đã hoàn thành 13/26 phần việc do Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương giao. Ban tổ chức các thành ủy, tỉnh ủy khu vực miền Bắc đã phối hợp tham mưu chuẩn bị, tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp.

Cùng đó, tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện chương trình công tác toàn khóa, chương trình công tác năm 2021, cụ thể hóa, sửa đổi, bổ sung và ban hành quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác xây dựng Đảng phù hợp với thực tiễn.

Ban tổ chức các đơn vị đã chung tay phối hợp xây dựng nội bộ ngành trong sạch vững mạnh, triển khai được nhiều mô hình mới, cách làm hay, từng bước tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc …


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Cùng với các tỉnh trong khu vực, công tác tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó nổi bật là việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Trong 6 tháng đầu năm, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành một số đề án, chỉ thị về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, làm rõ hơn kết quả đạt được về công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay, đề xuất kiến nghị liên quan đến thực hiện một số nghị định, quy định, văn bản của trung ương… Đồng thời, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021.

Theo đó, ban tổ chức các cấp khu vực miền Bắc tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu kiện toàn các chức danh lãnh đạo sau cuộc bầu cử; triển khai các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2021; tiếp tục thực hiện các nghị quyết, nghị định của Trung ương về công tác xây dựng Đảng; tăng cường phối hợp giữa các đơn vị, xây dựng ngành tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai biểu dương những nỗ lực của Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy khu vực phía Bắc trong công tác phối hợp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy trong khu vực tiếp tục tham mưu kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương sau bầu cử, trọng tâm là chức danh chủ chốt của HĐND, UBND các cấp. Các đơn vị tiếp tục hoàn thành việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định, kết luận, trên cơ sở đó để ban tổ chức hoàn thành báo cáo trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên và tập trung các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định, từ đó phát huy hiệu quả công việc được giao.

Đồng chí nhấn mạnh: Ban tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy cần phối hợp chặt chẽ mọi mặt, phấn đấu xây dựng ngành tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

PHƯƠNG DUNG