Chủ nhật,  28/11/2021

Bình Gia: Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp

– Xác định cán bộ là gốc của mọi công việc, những năm qua, Huyện ủy Bình Gia chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ trên địa bàn, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bằng nhiều giải pháp cụ thể, đến nay, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của huyện cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Để thực hiện tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 11/4/2017, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bình Gia ban hành Kế hoạch số 39 về thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp huyện Bình Gia đến năm 2025 và những năm tiếp theo, đồng thời, quán triệt các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung này.

Bí thư Huyện đoàn Bình Gia (người ngồi) trao đổi công việc với cán bộ Huyện đoàn

Ông Nguyễn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Trong các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, Huyện ủy Bình Gia tập trung vào một số nội dung như: quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý gắn với đào tạo, bồi dưỡng; tăng cường luân chuyển cán bộ để nâng cao năng lực thực tiễn; nâng cao chất lượng, đổi mới công tác đánh giá cán bộ…

Một trong những giải pháp trọng tâm là thực hiện nghiêm túc công tác quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, số lượng cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện là 32 đồng chí; đối với ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã là 151 đồng chí… Theo đó, công tác xây dựng quy hoạch được thực hiện đúng theo quy định, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan và công khai. Bám sát chỉ đạo của BTV Huyện ủy, các đơn vị rà soát thường xuyên để bổ sung, điều chỉnh, đưa ra khỏi quy hoạch những người không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện, bổ sung các nhân tố mới.

Căn cứ quy hoạch cán bộ, hằng năm, Huyện uỷ xây dựng kế hoạch cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị, từng bước đào tạo cán bộ đạt chuẩn theo quy định. Giai đoạn 2016 – 2020, huyện đã phối hợp mở được 3 lớp trung cấp lý luận chính trị (LLCT) hệ không tập trung với 220 học viên, 3 lớp sơ cấp LLCT với 174 học viên. Đồng thời, tổ chức 69 lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng, đảng viên mới, nghiệp vụ công tác đảng, đoàn thể với gần 4.200 học viên.

Song song với công tác quy hoạch, đào tạo, Huyện ủy chú trọng công tác luân chuyển cán bộ để rèn luyện, thử thách, nâng cao năng lực thực tiễn. Từ năm 2016 đến nay, huyện thực hiện luân chuyển 14 cán bộ tại các phòng, ban của huyện giữ các chức vụ chủ chốt ở cơ sở. Đây là các cán bộ trẻ có triển vọng, được quy hoạch cán bộ chủ chốt cấp huyện và dự nguồn lâu dài.

Đơn cử như trường hợp đồng chí Nông Ngọc Duy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Bình Gia. Nguyên là Bí thư Huyện đoàn, tháng 2/2017, đồng chí Duy được luân chuyển giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thiện Thuật.

Đồng chí Duy cho biết: Quá trình đi cơ sở giúp tôi có được nhiều kinh nghiệm từ thực tiễn, từ việc chỉ đạo, điều hành mọi mặt công tác, đời sống đến việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua quá trình rèn luyện, tháng 12/2018, tôi được luân chuyển về huyện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy. Quá trình là cán bộ chủ chốt ở xã đã giúp tôi hiểu rõ hơn những khó khăn ở cơ sở, từ đó trên cương vị mới, có thể tham mưu những giải pháp sát thực tế hơn cho BTV Huyện ủy về công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

Cùng với đó, để đánh giá năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, BTV Huyện ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại cán bộ hằng năm. Với tinh thần đánh giá khách quan, minh bạch, những năm qua, đội ngũ cán bộ đều được đánh giá sát thực tế dựa trên sự theo dõi của đồng chí cấp ủy viên phụ trách và mức độ hoàn thành công việc. Năm 2016, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 92,03%, đến năm 2020, con số này tăng lên 98,5% (tăng 6,47%). Kết quả này phản ánh năng lực, hiệu quả công tác và triển vọng của cán bộ.

Đến nay, trên 97% cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trên địa bàn huyện Bình Gia đã đạt chuẩn về chuyên môn và trình độ lý luận chính trị, đáp ứng được yêu cầu công việc trước mắt và lâu dài. Đây là cơ sở vững chắc góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương.

MAI CHI