Chủ nhật,  24/10/2021

Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại cơ sở

– Xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ quân sự xã) vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại cơ sở.

Tháng 6/2011, Chi bộ Quân sự xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc được thành lập. Trong 10 năm qua, chi bộ đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại cơ sở. Ông Lương Văn Mai, Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ quân sự xã  Xuất Lễ cho biết: Từ khi có chi bộ quân sự, công tác quân sự, quốc phòng trở nên thông suốt, hiệu quả hơn. Chi bộ đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề về công tác huấn luyện dân quân; tuyển chọn công dân nhập ngũ; đẩy mạnh công tác dân vận, góp phần quan trọng vào thành công của phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Lực lượng dân quân và thanh niên xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng hỗ trợ người dân thu hoạch lúa

Hiện nay, huyện Cao Lộc có 6 chi bộ quân sự tại 6 xã, thị trấn biên giới. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc, các chi bộ quân sự xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp xây dựng và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. Qua hoạt động của các chi bộ, công tác quân sự, quốc phòng ở cơ sở được triển khai chuyên sâu hơn, vai trò lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang được tăng cường.

Cùng với Cao Lộc, từ năm 2011 đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được 43 chi bộ quân sự cấp xã với tổng số 356 đảng viên, trong đó 21/21 xã, thị trấn biên giới đều có chi bộ quân sự. Song song với đó, thời gian qua, nhiều chi bộ đã thành lập được chi ủy (hiện nay đã có 14/43 chi bộ có chi ủy), qua đó khẳng định vai trò và nâng cao hiệu quả của loại hình chi bộ tại cơ sở

Ông Trần Anh Dũng, Bí thư Đảng ủy xã, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng cho biết: Trước đây chưa có chi bộ, Bí thư Đảng ủy xã là người kiêm nhiệm chức danh nên công tác lãnh đạo, theo dõi chưa thực sự sâu sát. Từ khi thành lập chi bộ, việc phân công theo dõi nhiệm vụ được cụ thể hóa cho các đồng chí trong cấp ủy, đồng chí Phó Bí thư chi bộ là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã nên công tác nắm bắt tình hình và triển khai nhiệm vụ được xuyên suốt, sát sao hơn.

Qua tìm hiểu tại các đơn vị, trong những năm qua, các chi bộ quân sự xã đã từng bước phát huy tốt vai trò hạt nhân chính trị tại cơ sở mỗi cán bộ, đảng viên của chi bộ đều nêu gương, xung kích trong thực thi nhiệm vụ. Theo kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm, 100% chi bộ quân sự xã đều hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 97% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% đảng viên trong các chi bộ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, 96% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 Cùng với việc cụ thể hóa các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, các chi bộ quân sự xã phối hợp chặt chẽ với các chi bộ thôn và đảng ủy cơ sở trong công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng dân quân. Hằng năm, trung bình toàn tỉnh kết nạp được trên 100 đảng viên trong lực lượng dân quân.

Ông Nguyễn Văn Hải, Trưởng Phòng Tổ chức đảng – Đảng viên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết: Mô hình chi bộ quân sự cấp xã đã phát huy hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân cơ động, dân quân thường trực, quản lý lực lượng dự bị động viên. Dưới sự chỉ đạo của chi bộ, hoạt động của ban chỉ huy quân sự xã ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền tiếp tục chỉ đạo duy trì hoạt động của 43 chi bộ quân xã, đồng thời rà soát, nghiên cứu và chỉ đạo nhân rộng mô hình tại các xã, thị trấn, phường nội địa khi đủ điều kiện

PHƯƠNG DUNG