Thứ năm,  21/10/2021

Chi Lăng: Bước chuyển sau thực hiện Nghị quyết 27

– Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, những năm qua, Huyện ủy Chi Lăng đã triển khai nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu này. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trước thực trạng trình độ đội ngũ cán bộ cấp huyện, xã không đồng đều, nhiều vị trí bố trí cán bộ chưa đạt chuẩn… Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Chi Lăng đặt quyết tâm khắc phục những hạn chế này nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ. Để cụ thể hóa, ngày 4/8/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 27-NQ/HU về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Công chức thị trấn Đồng Mỏ trao đổi công việc

Theo đó, BTV Huyện uỷ đã ban hành Quyết định số 992-QĐ/HU ngày 17/8/2016 về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 27; xây dựng Chương trình số 23-CTr/HU ngày 13/9/2016 để tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết.

Xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, hằng năm cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch và tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Từ năm 2016 đến nay, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cử 12.043 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách toàn huyện tham gia đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Việc cử đi đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, đúng vị trí chức danh đang đảm nhiệm nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu cán bộ đạt chuẩn theo quy định.

Ông Linh Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đồng Mỏ cho biết: Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy tạo điều kiện cho 8 cán bộ đi học các lớp đại học chuyên ngành và 7 đồng chí học trung cấp lý luận chính trị (LLCT) để phục vụ nhu cầu thực tế công việc. Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy chủ động rà soát, quy hoạch nguồn cán bộ trẻ có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài. Đến nay, 22/22 cán bộ, công chức của thị trấn đều đã qua đào tạo về chuyên môn, trong đó, 14/22 cán bộ, công chức có trình độ từ đại học trở lên, cơ bản đội ngũ này đã đạt chuẩn về chuyên môn và LLCT theo quy định.

Song song với công tác đào tạo, bồi dưỡng, BTV Huyện ủy chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ và xử lý trường hợp vi phạm. Thời gian qua, qua rà soát, huyện kiên quyết xử lý những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, mất uy tín. Đơn cử riêng năm 2019, đã có 2 người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện bị xử lý với hình thức cảnh cáo vì vi phạm nguyên tắc làm việc và nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Qua đánh giá kết quả hằng năm, từ năm 2016 đến năm 2020, toàn huyện có trên 92% cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên địa bàn huyện không phát sinh đơn thư khiếu nại về công tác cán bộ.

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ được rèn luyện thử thách, BTV Huyện ủy kịp thời điều động, luân chuyển cán bộ cấp huyện giữ chức vụ chủ chốt cấp xã, thị trấn. Hầu hết cán bộ được luân chuyển đều phát huy năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tạo được niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bà Phan Thị Phương, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Qua theo dõi, đánh giá của BTV Huyện ủy, đến nay, năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên rõ rệt. Việc thực hiện Nghị quyết 27 cơ bản đáp ứng được mục tiêu đã đề ra là xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của huyện cơ bản có trình độ đạt chuẩn theo quy định, có năng lực thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Cụ thể đến nay, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở cơ bản đạt chuẩn theo quy định; 100% cán bộ, công chức cấp huyện đạt chuẩn về chuyên môn và LLCT; 97,65% cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn về chuyên môn; 92,33% viên chức trong biên chế các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc huyện đạt chuẩn theo vị trí việc làm. Kết quả này là minh chứng cho thấy Nghị quyết 27 đã được các cấp ủy, chính quyền huyện Chi Lăng triển khai hiệu quả.

Thời gian tới, BTV Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời,  nâng cao hơn nữa chất lượng tuyển dụng công chức, viên chức, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

MAI CHI