Thứ hai,  20/09/2021

Phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ ở Đình Lập: Tạo gắn kết với cơ sở

– Nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ huyện Đình Lập đã thực hiện nhiều giải pháp, trong đó có nội dung tăng cường phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt chi bộ. Qua đây, đội ngũ cấp ủy viên các cấp kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tạo nên sự gắn bó mật thiết, góp phần phát huy vai trò tổ chức đảng ở cơ sở.

Để thực hiện hiệu quả nội dung này, Huyện ủy Đình Lập ban hành Kế hoạch số 03 – KH/HU ngày 23/9/2020 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, họp cấp ủy; tăng cường kiếm tra, theo dõi, dự họp cấp ủy và dự sinh hoạt chi bộ định kỳ. Theo đó, yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên được phân phụ trách, theo dõi địa bàn, lĩnh vực, dự họp cấp ủy, sinh hoạt chi bộ cơ sở (kể cả chi bộ trực thuộc đảng ủy) giúp cấp ủy và chi bộ cơ sở nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời nắm bắt kịp thời những vướng mắc để phản ánh với cấp trên chỉ đạo giải quyết.

Bí thư Đảng ủy xã Bắc Xa phân công đảng ủy viên dự sinh hoạt chi bộ cơ sở

Thực hiện kế hoạch, năm 2020, đồng chí Vi Thị Tôn, Bí thư Đảng ủy xã Bắc Xa tham dự sinh hoạt 6 lần tại các chi bộ: công an xã, Bản Háng, Nà Pè… Tại đây, đồng chí đã trực tiếp hướng dẫn việc tổ chức sinh hoạt, lựa chọn nội dung, định hướng tổ chức sinh hoạt chuyên đề… Đồng thời, giải đáp thắc mắc của đảng viên liên quan đến tiêu chí lựa chọn quần chúng ưu tú tham gia học cảm tình Đảng, vận động người dân hiến đất xây dựng hạ tầng nông thôn…

Đồng chí Vi Thị Tôn cho biết: Tham dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, tôi nắm rõ hơn về khó khăn của cơ sở, hiểu hơn về tâm tư nguyện vọng của đảng viên và người dân, để từ đó có phương án lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tế. Trong năm 2020, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã đều dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở đạt và vượt 4 kỳ/năm. Năm 2021, đến nay, cơ bản các đồng chí trong ban chấp hành đã tham dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở đạt trên 50% so với kế hoạch.

Cùng với cấp xã, các đồng chí cấp ủy viên cấp huyện, lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy cũng đã nghiêm túc thực hiện nội dung này. Đầu quý II năm 2020, đồng chí Bế Thị Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham dự sinh hoạt Chi bộ thôn Khe Cảy, xã Bắc Lãng. Tại đây, các đảng viên đã nêu những ý kiến liên quan đến chế độ, chính sách cho gia đình người có công, việc cung ứng cây, con giống chưa đảm bảo chất lượng… Ngay sau đó, đồng chí đã tiếp thu ý kiến, báo cáo lãnh đạo ban, Ban Thường vụ Huyện ủy để xem xét, chỉ đạo giải quyết .

Đồng chí Bế Thị Trang, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết: Bên cạnh việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, trong các buổi sinh hoạt chi bộ cơ sở, tôi còn kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, những văn bản, kế hoạch của huyện để bà con nắm rõ hơn.

Theo tổng hợp của Huyện ủy Đình Lập, trong năm 2020, tỷ lệ tham dự sinh hoạt chi bộ của các đồng chí Huyện ủy viên đều đạt và vượt so với quy định (gần 80 lượt), đảm bảo đủ 2 kỳ/năm; đảng ủy viên các đảng ủy trực thuộc dự sinh hoạt đảm bảo đạt 4 kỳ/năm trở lên. Kết quả này góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ qua từng năm. Năm 2020, toàn đảng bộ có 47/48 tổ chức cơ sở đảng được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm 97,9%; 179/183 chi bộ trực thuộc các đảng ủy được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Thời gian tới, Huyện ủy Đình Lập tiếp tục chỉ đạo các đồng chí cấp ủy viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, phát hiện vấn đề phức tạp ở cơ sở để chủ động tháo gỡ. Đặc biệt quan tâm hơn nữa đến những chi bộ gặp khó khăn trong tổ chức sinh hoạt để giúp đỡ, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

“Sau khi thực hiện kế hoạch phân công các đồng chí cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở, nề nếp, chế độ sinh hoạt tại các chi bộ có tiến bộ rõ rệt. Các chi bộ đã chuẩn bị tốt nội dung, tổ chức sinh hoạt nghiêm túc, đồng thời, việc điều hành của bí thư, chi ủy được nâng lên. Trong sinh hoạt, đảng viên đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia thảo luận. Đây cũng là dịp để các đồng chí cấp ủy viên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, trực tiếp nghe phản ánh từ cơ sở, qua đó kịp thời có hướng xử lý, tháo gỡ”.
Đồng chí Trần Quang Khải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
MAI CHI