Chủ nhật,  17/10/2021

Thành phố Lạng Sơn: Nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức cơ sở đảng

– Thành phố Lạng Sơn hiện có 73 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) trực thuộc, trong đó có 13 đảng bộ và 60 chi bộ. Xác định mỗi TCCSĐ hoạt động hiệu quả sẽ xây dựng nền móng vững mạnh cho Đảng bộ thành phố, thời gian qua, Thành ủy đã đề ra những chủ trương, đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các TCCSĐ.

   Chọn điểm để lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2017, trên cơ sở rà soát, đánh giá thực trạng nề nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu các tổ chức đảng, đảng viên, Thành ủy Lạng Sơn lựa chọn phường Đông Kinh làm điểm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Theo đó, Thành ủy đã thành lập tổ công tác đến dự và chỉ đạo sinh hoạt chi bộ ở cơ sở.

Ông Lục Mạnh Cương, Bí thư Đảng ủy phường Đông Kinh cho biết: Ngoài việc đưa nội dung nâng cao hiệu quả hoạt động của TCCSĐ là nhiệm vụ trọng tâm, hằng năm, Đảng ủy chủ động lựa chọn 1 hoặc 2 chi bộ để chỉ đạo điểm việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các chi bộ, đảng viên… Với sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy cùng sự quyết tâm của Đảng ủy, những hạn chế ở cơ sở dần được khắc phục. Nhờ đó, đến năm 2020, toàn đảng bộ có 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, tăng 20% so với năm 2017.

Thường trực Thành ủy làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lạc (ảnh chụp tháng 9/2020)

Ngoài phường Đông Kinh, từ năm 2017 đến nay, Thành ủy đã lựa chọn 22 chi, đảng bộ để chỉ đạo nâng cao năng lực hoạt động và phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Những đơn vị được lựa chọn hạn chế về một số mặt như: thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm không hiệu quả, chất lượng sinh hoạt chi bộ chưa cao, năng lực lãnh đạo của người đứng đầu tại một số đơn vị còn hạn chế…

Với quan điểm “yếu chỗ nào khắc phục chỗ đó”, Thành ủy đã chỉ đạo thành lập các tổ công tác để theo dõi, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị. Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng được phân công theo dõi các đơn vị, chủ động nắm tình hình để kịp thời giúp cơ sở tháo gỡ vướng khắc, khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Việc lựa chọn chỉ đạo điểm chỉ là một trong những giải pháp cụ thể nhằm chỉ rõ những tồn tại hạn chế và định hướng khắc phục cho các TCCSĐ. Từ đó, Thành ủy định hướng và chỉ đạo triển khai các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cho các tổ chức cơ sở đảng và sức chiến đấu của đảng viên.

   Đồng bộ các giải pháp

Bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, đơn cử như Quy định số 1764-QĐ/TU, ngày 29/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, Thành ủy đã ban hành quyết định, kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ tại cơ sở. Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Thành ủy định kỳ dự sinh hoạt ít nhất 2 lần/năm, các đồng chí đảng ủy viên dự sinh hoạt ít nhất 4 kỳ/năm. Từ khi thực hiện quy định phân công cấp ủy dự sinh hoạt (năm 2019) đến nay, các đồng chí cấp ủy thành phố đã dự trên 120 lượt sinh hoạt tại các chi bộ.

Lãnh đạo Thành ủy khảo sát thực tế  tại chợ Bờ Sông (ảnh chụp tháng 7/2020)

Bà Mai Thị Bích Hồng, Phó Bí thư Chi bộ khối 9, phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Với sự tham dự của đồng chí trong cấp ủy phường, cấp ủy thành phố, những thắc mắc của đảng viên được giải đáp. Đồng thời, qua hướng dẫn, chi ủy đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề sát thực tế và có sự đổi mới, đa dạng hơn. Từ đầu năm đến nay, Chi bộ khối 9 đã tổ chức tốt các cuộc sinh hoạt thường kỳ theo quy định và tổ chức được 3 cuộc sinh hoạt chuyên đề, thu hút được sự quan tâm của đội ngũ đảng viên.

Cùng với việc dự sinh hoạt, một trong những giải pháp mà thành phố tập trung thực hiện là việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cấp ủy viên, cán bộ cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, Thành ủy đã tổ chức được 116 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho gần 11 nghìn người là cán bộ, công chức, viên chức, cấp ủy viên cơ sở về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Trong đó, có 2 lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 285 cấp ủy viên chi bộ cơ sở, chi bộ thôn, khối phố.

“Xác định việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ sẽ góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của TCCSĐ, Chi ủy, Chi bộ khối Cửa Nam đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ này. Cụ thể, trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, trong đó chú trọng đến việc lựa chọn các thông tin thời sự của tỉnh để truyền tải đến đội ngũ đảng viên. Nguồn tài liệu chúng tôi sử dụng để lựa chọn vấn đề là bản tin thông báo nội bộ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Báo Lạng Sơn. Qua đây, nội dung sinh hoạt được trọng tâm, trọng điểm, sát thực, góp phần quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ đảng viên. Những cách làm này góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chi bộ. Từ năm 2016 đến nay, chi bộ luôn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trên 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”.

Bà Ngô Mai Trâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn

Ông Hoàng Minh Thắng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết: Thông qua bồi dưỡng, tập huấn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn tốt, có uy tín, trách nhiệm với Nhân dân. Theo đó, chất lượng cấp ủy viên và cán bộ cơ sở ngày càng được nâng lên, phát huy tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ngoài những giải pháp trên, trong những năm qua, Thành ủy luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, xem xét và thi hành kỷ luật nghiêm khắc với các trường hợp vi phạm để góp phần phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, từ đó giữ gìn kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Với việc triển khai đồng bộ các giải pháp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của Đảng bộ thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của TCCSĐ, đảng viên trong toàn Đảng bộ ngày càng được nâng lên. Kết quả đánh giá, phân loại TCCSĐ bình quân hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 90% trở lên, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên luôn đạt trên 95%. Kết quả này góp phần giúp thành phố hoàn thành đạt và vượt 16/17 chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ bám sát những hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của TCCSĐ. Để cụ thể hóa, ngày 1/4/2021, Thành ủy Lạng Sơn ban hành Kế hoạch 35-KH/TU về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCCSĐ năm 2021” và ngày 26/4/2021, ban hành Đề án 02-ĐA/TU về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn giai đoạn 2021 – 2025”. Đây là cơ sở để các chi, đảng bộ bám sát, triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

“Trong những năm qua, Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung thực hiện tốt công tác lãnh đao, chỉ đạo việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đơn vị đã coi trọng việc củng cố, kiện toàn bộ máy và đổi mới phương pháp đánh giá, sử dụng cán bộ, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến rõ rệt. Các chi, đảng bộ trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị cơ sở. Việc sinh hoạt chi bộ thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt Đảng, đảm bảo tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng. Các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ đều phát huy tính gương mẫu, tiên phong, trách nhiệm cao trong công việc, gắn bó với Nhân dân.Từ năm 2016 đến nay, Đảng bộ thành phố đều được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, năm 2019 và năm 2020, đơn vị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Ông Trịnh Tiến Duy, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI