Thứ năm,  21/10/2021

Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn

– Báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn còn nhiều hạn chế.

Ngày 28/12/1996, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 11-CT/TW “Về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng”, trong đó có nội dung: “Mỗi chi bộ đảng, mỗi UBND, HĐND xã, phường, mỗi cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong cả nước đều có báo Nhân Dân (hằng ngày) và các báo của đảng bộ địa phương mình. Mỗi đảng bộ cơ sở đều có ít nhất một tạp chí Cộng sản…”; ngày 6/4/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Thông báo số 173-TB/TW  về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị.

Cán bộ xã Chi Lăng, huyện Tràng Định tham khảo thông tin trên Báo Lạng Sơn

Ngay sau khi có các văn bản, hướng dẫn của cấp trên, ban tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ quán triệt, triển khai đến đơn vị mình. Tuy nhiên, đến nay, việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.

Tại huyện Chi Lăng, theo thống kê, trong quý II năm 2021, có tới 76 đơn vị không mua đủ 3 loại báo, tạp chí của Đảng (bao gồm báo Nhân dân, Báo Lạng Sơn, Tạp chí Cộng sản), trong đó: 100% đơn vị không đặt mua Tạp chí Cộng Sản; 16/76 đơn vị không đặt mua cả 3 loại báo, tạp chí trên. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết: một số cấp ủy chỉ đặt 1 loại báo để tiết kiệm chi phí, đồng thời, số ít cán bộ, đảng viên hiện nay cho rằng đọc các loại báo mạng sẽ nhanh hơn, sinh động hơn nên không thường xuyên đọc báo in.

Tương tự Chi Lăng, quý II năm 2021, huyện Cao Lộc có 56 chi, đảng bộ không đặt mua báo, trong đó: 55/56 đơn vị không đặt mua Tạp chí Cộng sản, 20 đơn vị không đặt mua Báo Nhân dân và Báo Lạng Sơn, 14 đơn vị không đặt mua báo, tạp chí của Đảng, đơn cử như: Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất, Chi bộ Thi hành án…

Ông Vy Minh Long, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lộc cho biết: Thực tế, do một số đơn vị trường học cắt giảm đặt báo trong thời gian nghỉ hè, một số đơn vị khác thì chưa quan tâm đến công tác này, chỉ đặt một đầu báo cho có và đặt không liên tục trong năm. Nắm bắt được thực tế này, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy sẽ tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành công văn để đôn đốc các đơn vị nghiêm túc thực hiện việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Hiện nay, toàn tỉnh có 10/11 huyện, thành phố vẫn còn tình trạng một số chi, đảng bộ không đặt hoặc không đặt đủ báo, tạp chí của Đảng theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ đặt mua báo, tạp chí của Đảng trong toàn tỉnh giảm khá mạnh. Về số lượng tổng giảm hơn 171 nghìn bản so với cùng kỳ năm 2020, trong đó, Báo Nhân dân giảm hơn 99 nghìn tờ, Báo Lạng Sơn giảm hơn 72 nghìn tờ.

Nhận thấy rõ những hạn chế trên, cấp ủy các cấp đã đưa ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả việc thực hiện mua, đọc báo và tạp chí của Đảng. Theo đó, cấp ủy các cấp đã yêu cầu chi, đảng bộ nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công cụ tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước…

Đồng thời, hiện nay, cấp ủy đã chỉ đạo ban tuyên giáo các cấp tích cực phối hợp với Bưu điện để rà soát, theo dõi, những chi, đảng bộ nào chưa thực hiện nghiêm túc nội dung này để đôn đốc, nhắc nhở kịp thời. Cùng với việc đặt mua, cấp ủy các cấp cũng chỉ đạo các đơn vị phải sử dụng nguồn tài liệu một cách thực chất và tránh lãng phí, yêu cầu cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo các cấp phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng, sử dụng hiệu quả các loại tài liệu, báo chí của Đảng được cung cấp, đặt mua.

Ông Phùng Quang Hội, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc, thực chất, thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy đôn đốc các đơn vị thực hiện nội dung này, đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền để cấp ủy các cấp nhận thức rõ hơn, sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc đặt mua, đọc báo và tạp chí của Đảng. Cùng đó, Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu cho cấp ủy  tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, yêu cầu các đơn vị báo cáo theo quý để nắm sát tình hình để chỉ đạo kịp thời.

Với những chỉ đạo cụ thể, hy vọng rằng thời gian tới, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng của các đơn vị trên địa bàn tỉnh sẽ có nhiều chuyển biến và đạt hiệu quả cao hơn.

MAI CHI