Thứ bảy,  18/09/2021

Phát huy vai trò công tác tuyên giáo, tạo đồng thuận xã hội

– Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển (1/8/1930-1/8/2021), ngành tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, đổi mới của đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành tuyên giáo Lạng Sơn đã tích cực, chủ động đổi mới công tác tham mưu, tuyên truyền, tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần thúc đẩy sự  nghiệp phát triển kinh tế  – xã hội địa phương.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy  trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (ảnh chụp tháng 1/2021)

Bám sát nhiệm vụ được giao, thời gian qua, hệ thống tuyên giáo các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thông tin, tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng và đại hội đảng bộ các cấp, các chỉ thị, nghị quyết của trung ương, của tỉnh bằng nhiều hình thức, phù hợp với thực tiễn và đối tượng. Cụ thể, bên cạnh các hội nghị truyền thống là các hội nghị trực tuyến, các hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi, cuộc hội thảo khoa học hay các cuộc thi viết, thi trắc nghiệm trên Internet…

Điển hình như hướng tới kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (4/11/1831 – 4/11/2021), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu tổ chức cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 190 năm ngày thành lập tỉnh. Sau 3 tuần thi, cuộc thi đã thu hút hơn 32.700 lượt người tham gia. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến những thông tin cơ bản về truyền thống lịch sử, văn hóa, những thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh đến với tất cả các đối tượng, tầng lớp Nhân dân trên địa bàn, góp phần giáo dục tuyền thống, bồi đắp tình yêu quê hương, cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tiếp tục học tập, làm việc vì mục tiêu xây dựng tỉnh Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Song song với công tác tuyên truyền các văn bản, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, trong những năm qua, đội ngũ báo cáo viên các cấp (448 đồng chí), tuyên truyền viên cơ sở (3.510 đồng chí), cộng tác viên dư luận xã hội (277 đồng chí) đã phát huy tốt vai trò nắm bắt tư tưởng,  kiên quyết đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực”. Thông qua hoạt động của các trang và nhóm trên mạng xã hội, từ đầu năm 2021 đến nay, các thành viên của Ban chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trong tình hình mới (Ban chỉ đạo 35) các cấp đã đăng tải, lan tỏa trên 2.400 bài viết, chia sẻ hơn 1.000 lượt những thông tin tuyên truyền, quảng bá truyền thống lịch sử, văn hóa, thành tựu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, góp phần định hướng dư luận xã hội.


Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khảo sát nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh (ảnh chụp tháng 3/2021)

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID – 19 diễn biến phức tạp, ngành tuyên giáo đã đổi mới phương thức tuyên truyền, nắm bắt tình hình trong Nhân dân. Ông Phạm Công Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hữu Lũng cho biết: Thời gian qua, cán bộ, đảng viên ngành tuyên giáo huyện đã chủ động, đa dạng các phương thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động cả hệ thống chính trị và người dân đồng lòng để phòng, chống dịch bệnh. Qua các phương tiện thông tin đại chúng, qua các nhóm tuyên truyền được thành lập trên mạng xã hội đã kịp thời cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh, truyền tải chủ trương, chính sách, chia sẻ nhiều hình ảnh, nghĩa cử cao đẹp trong mùa dịch đến với người dân, góp phần củng cố niềm tin trong Nhân dân.

Không chỉ tại Hữu Lũng, thực tế, trong thời gian qua, ngành tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã phát huy vai trò xung kích trên mặt trận tư tưởng, phối hợp chặt chẽ với các ngành khác thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo thống nhất trong Đảng và đồng thuận trong Nhân dân, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Từ sự chủ động, quyết liệt, tích cực đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, công tác tuyên giáo thời gian qua đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo thống nhất tư tưởng trong Đảng, tạo đồng thuận trong Nhân dân, góp phần giữ gìn ổn định trật tự, an ninh quốc phòng và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Với những đóng góp đó, đầu năm 2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã vinh dự được đón nhận Huân chuân Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước vì có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo giai đoạn 2015 – 2019.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn ban tuyên giáo các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ được giao, quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục trong công tác tư tưởng. Hệ thống tuyên giáo trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt việc đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 chuyên đề năm 2021 và chuyên đề toàn khóa. Đồng thời, thực hiện tốt công tác định hướng thông tin, định hướng dư luận xã hội, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền xử lý những vấn đề bức xúc nảy sinh, góp phần giữ gìn ổn định chính trị trên địa bàn.

Ngành tuyên giáo đã trải qua hơn 90 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển với nhiều thành tích vẻ vang. Tiếp nối truyền thống hào hùng đó, các cán bộ, người làm công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục đoàn kết, ra sức phấn đấu, thi đua thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh vững mạnh, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra.

PHƯƠNG DUNG