Thứ năm,  21/10/2021

Phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước: Thực tế ở Bắc Sơn

– Xác định công tác phát triển Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (DNNNN) là nhiệm vụ quan trọng nên những năm qua, Huyện ủy Bắc Sơn đã triển khai một số giải pháp để thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên đến nay, số lượng đảng viên cũng như doanh nghiệp có tổ chức đảng trên địa bàn huyện vẫn chưa được như mong đợi.

Hiện nay, toàn huyện Bắc Sơn có 89 công ty thuộc thành phần DNNNN và 43 hợp tác xã (HTX) đang hoạt động, tuy nhiên, số tổ chức đảng và chi bộ đảng lại không tương xứng. Toàn huyện hiện chỉ có 2 chi bộ trong DNNNN với tổng số 13 đảng viên.

Như ở xã Hưng Vũ, trên địa bàn có HTX Tam Hoa với 66 thành viên. Ông Vũ Văn Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Hưng Vũ cho biết: HTX Tam Hoa có 18 đảng viên, hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ thôn. Tâm lý của các thành viên và người đại diện HTX cho rằng nhiệm vụ của HTX là hướng đến hiệu quả kinh tế, trong khi tổ chức cơ sở đảng chỉ làm nhiệm vụ chính trị đơn thuần, do đó, họ chưa chú trọng thành lập tổ chức đảng.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Sơn kiểm tra hồ sơ kết nạp đảng viên

Doanh nghiệp chưa chủ động, mạnh dạn trong việc thành lập tổ chức cơ sở đảng chỉ là một trong số những nguyên nhân. Ngoài ra, theo tìm hiểu của phóng viên, hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ yếu hoạt động theo quy mô gia đình, nhỏ lẻ, nhiều lao động thời vụ nên không đủ điều kiện để thành lập tổ chức đảng (có tới 68/89 công ty có dưới 6 lao động). Đối với những doanh nghiệp có đông lao động thì người lao động  chỉ quan tâm đến việc làm, thu nhập, chưa phấn đấu trở thành đảng viên.

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Dựa trên tình hình thực tế, Ban Thường vụ Huyện ủy đã đưa ra một số giải pháp cụ thể phấn đấu nâng dần số lượng đảng viên và tổ chức đảng trong DNNNN như: tích cực tuyên truyền để tạo đồng thuận trong thực hiện chủ trương thành lập tổ chức đảng; tăng cường khảo sát, nắm bắt tình hình để kịp thời định hướng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đảng ủy cơ sở…

Trong công tác tuyên truyền, Ban Thường vụ Huyện ủy đặc biệt chú trọng tuyên truyền tới chủ doanh nghiệp nhằm thay đổi nhận thức về chính trị của các đối tượng này. Cùng đó, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động gặp gỡ, đối thoại với chủ doanh nghiệp, HTX để nắm tình hình. Một mặt để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo sự đồng thuận trong việc thành lập và tổ chức hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể trong đơn vị, mặt khác, nâng cao hiệu quả tiếp cận, vận động chủ doanh nghiệp có nhận thức đúng đắn về vai trò lãnh đạo của Đảng, đoàn thể… để họ ủng hộ chủ trương…

Bên cạnh đó là tập trung đẩy mạnh phát triển đảng tại các doanh nghiệp, HTX có đông lao động, hoạt động ổn định, chưa có tổ chức đảng nhưng đã có các tổ chức đoàn thể. Từ đây làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đối với các đơn vị chưa có tổ chức đảng sẽ chỉ đạo rà soát, nếu đủ 3 đảng viên chính thức trở lên thì thành lập chi bộ, nếu chưa đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ thì chuyển số đảng viên này về sinh hoạt với một tổ chức đảng phù hợp và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập chi bộ.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, “tín hiệu vui” đầu tiên trong công tác phát triển đảng trong DNNNN trên địa bàn huyện là đã thành lập mới được Chi bộ Công ty Cấp nước Bắc Sơn vào tháng 6/2021. Ông Sầm Văn Thanh, Bí thư Chi bộ Công ty Cấp nước Bắc Sơn cho biết: Trước đây, các đảng viên của công ty sinh hoạt ghép với Chi bộ Phòng Kinh tế – Hạ tầng huyện. Sau khi Thường trực Huyện ủy nắm bắt tình hình, nhận thấy công ty hoạt động ổn định và cần có tổ chức đảng nên đã tuyên truyền, vận động thành lập chi bộ. Từ khi có tổ chức đảng, đảng viên và người lao động phấn khởi, yên tâm công tác, có hướng phấn đấu vươn lên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và các chi bộ đảng, Huyện ủy Bắc Sơn đặt mục tiêu đến năm 2025, toàn Đảng bộ huyện phấn đấu thành lập mới 2 tổ chức đảng trở lên trong DNNNN. Với việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, tin tưởng rằng thời gian tới, huyện Bắc Sơn sẽ nâng dần tổ chức đảng và đảng viên trong DNNNN, góp phần hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

MAI CHI