Thứ bảy,  18/09/2021

Thực hiện Quy định 11 ở thành phố Lạng Sơn: Lắng nghe để giải quyết thỏa đáng ý kiến, kiến nghị của người dân

– Thời gian qua, Thành uỷ Lạng Sơn đã nghiêm túc thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/2/2019 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của dân (gọi tắt là Quy định 11). Từ đó, kịp thời đưa ra những phương án giải quyết các kiến nghị, phản ánh một cách cụ thể, hiệu quả.

Để thực hiện tốt Quy định 11, Thành uỷ Lạng Sơn đã ban hành Quyết định số 551-QĐ/TU ngày 22/4/2019 về việc ban hành quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của Bí thư Thành ủy. Trên cơ sở đó, bí thư đảng ủy 8/8 phường, xã trên địa bàn thành phố đã ban hành quy chế theo quy định. Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy đã lựa chọn và đưa nội dung này vào nhóm các nhiệm vụ trọng tâm tập trung thực hiện trong năm 2020.

Bí thư Đảng ủy phường Chi Lăng (người ngồi) cùng cán bộ phường xem xét bản tổng hợp ý kiến phản ánh của người dân

Từ khi thực hiện quy định, mỗi tháng ít nhất 2 lần, bà Lê Thị Nhiên, Bí thư Đảng uỷ phường Chi Lăng bố trí, sắp xếp công việc để dành thời gian tiếp công dân. Bắt đầu đảm nhận vai trò người đứng đầu cấp ủy đảng từ tháng 3/2021, đến nay, bà Nhiên đã tiếp gần 20 lượt công dân với những kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, vệ sinh môi trường, các quy định của UBND thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bà Lê Thị Nhiên cho biết: Trong quá trình tiếp công dân, tôi luôn lắng nghe và có những giải đáp phù hợp với bà con Nhân dân, đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, tôi chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức xử lý ngay sau đó. Bên cạnh đó, tôi chủ động nắm bắt kết quả tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy thành phố kỳ trước để tuyên truyền, đối thoại, giải quyết những phản ánh, kiến nghị ngay từ cấp mình.

Không chỉ phường Chi Lăng, người đứng đầu cấp ủy 8/8 phường, xã đều thực hiện nghiêm túc Quy định 11, bố trí thời gian để tiếp công dân. Từ năm 2019 hết tháng 8/2021, người đứng đầu cấp ủy phường, xã trên địa bàn thành phố đã tiếp 94 lượt công dân; đồng thời, tiếp nhận 75 đơn đề nghị, tố cáo, khiếu nại. Qua đây làm rõ được những phản ánh, kiến nghị của người dân về các vấn đề của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, việc tiếp công dân của Bí thư Thành uỷ cũng được thực hiện nghiêm túc. Từ năm 2019 đến hết tháng 8/2021, Bí thư Thành ủy đã tiếp 206 lượt công dân; tiếp nhận 162 đơn đề nghị, tố cáo, khiếu nại. Những nội dung người dân đến phản ảnh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu liên quan đến công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư, quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tranh chấp đất đai, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…

Ông Dương Công Dũng, Chánh Văn phòng Thành ủy cho biết: Sau mỗi cuộc tiếp công dân của Bí thư Thành ủy, văn phòng đều ban hành thông báo kết quả và truyền đạt ý kiến chỉ đạo của người đứng đầu Thành ủy đến từng cơ quan chuyên môn trong việc giải quyết và thời hạn giải quyết từng kiến nghị của công dân. Đồng thời, thực hiện báo cáo kết quả giải quyết cũng như thông báo đến người phản ánh, kiến nghị, niêm yết công khai tại trụ sở tiếp công dân…

Việc thực hiện hiệu quả Quy định 11 đã góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, kéo dài, hạn chế phát sinh đơn thư vượt cấp, không xảy ra “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn. Kết quả trên đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm công bằng, lợi ích chính đáng của người dân, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Năm 2019 và năm 2020, Thành ủy Lạng Sơn được cấp trên đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Theo tổng hợp báo cáo của Văn phòng Thành ủy, người đứng đầu cấp ủy cấp thành phố, phường, xã đều đảm bảo tiếp dân đúng quy định. Theo đó, Bí thư Thành ủy đã thực hiện tiếp công dân ít nhất 1 ngày/tháng và người đứng đầu cấp ủy cấp xã tiếp công dân ít nhất 2 ngày/tháng. Đồng thời, việc tiếp nhận và xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo cũng được đảm bảo về trình tự, thủ tục và nội dung theo quy định của pháp luật. Đối với cấp xã, phường, tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt trên 97%, cấp thành phố đạt 100%, không có đơn thư tồn đọng.

MAI CHI