Thứ sáu,  15/10/2021

Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Đảng bộ xã Đồng Ý: Quyết tâm từ huyện đến cơ sở

– Năm 2016, qua xem xét, đánh giá, Đảng bộ xã Đồng Ý không hoàn thành nhiệm vụ. Để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đơn vị này, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Bắc Sơn và Đảng ủy xã Đồng Ý đã tích cực triển khai, thực hiện nhiều giải pháp nhằm khắc phục hạn chế.

Trước thực trạng Đảng bộ xã Đồng Ý hoạt động cầm chừng, thiếu hiệu quả, BTV Huyện ủy Bắc Sơn đã theo dõi, giám sát và chỉ ra một số khuyết điểm như: vai trò, trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo trong thực hiện nhiệm vụ chưa cao; kết quả lãnh đạo phát triển kinh tế – xã hội còn thấp; việc duy trì sinh hoạt ở một số chi bộ trực thuộc không đều… Những hạn chế này dẫn đến việc xếp loại cuối năm của đảng bộ năm 2016 là không hoàn thành nhiệm vụ.

Bí thư Đảng ủy xã Đồng Ý (người đứng) triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021

Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Sơn cho biết: Để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng bộ  xã Đồng Ý, BTV Huyện ủy đã đề ra một số giải pháp như: thành lập tổ công tác nhằm theo dõi, định hướng, đôn đốc cơ sở thực hiện nhiệm vụ; tăng cường nguồn nhân lực bằng các luân chuyển cán bộ từ huyện về xã; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát định kỳ…

Theo đó, năm 2017, BTV Huyện ủy thành lập 1 tổ công tác gồm 10 thành viên do đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy phụ trách xã làm tổ trưởng. Ít nhất mỗi tháng một lần, tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở làm việc, dự họp với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn… để đưa ra định hướng, cách thức làm việc, cách xử lý các công việc còn tồn đọng, rút kinh nghiệm những việc làm chưa tốt… Đồng thời, thường xuyên trao đổi, hướng dẫn Đảng ủy xã về rà soát, bổ sung quy chế làm việc; xây dựng và làm việc theo chương trình, kế hoạch công tác…

Bên cạnh đó, BTV Huyện ủy đã luân chuyển cán bộ từ huyện về đảm nhận các chức vụ chủ chốt nhằm thay thế lãnh đạo cũ không đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ. Từ năm 2017 đến nay, BTV Huyện ủy đã tăng cường 2 cán bộ xuống giữ các chức vụ chủ chốt, việc làm này vừa tăng nguồn lực cho cơ sở, vừa tạo điều kiện cho cán bộ luân chuyển được rèn luyện, thử thách.

 Theo đánh giá của BTV Huyện ủy, các cán bộ luân chuyển đã thể hiện tốt vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời, thay đổi phương thức lãnh đạo quản lý, nâng cao hiệu quả công tác. Nhờ đó, xã đã có bước chuyển rõ rệt trong phát triển kinh tế – xã hội, cụ thể năm 2017, xã Đồng Ý đã đạt chuẩn nông thôn mới, năm 2021, xã tiếp tục được lựa chọn để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

Cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy, về phía cơ sở cũng đã chủ động thực hiện một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng. Ông Lương Đình Tráng, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Trước yêu cầu của thực tế, Đảng ủy đã đề ra một số giải pháp thực hiện như: tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo duy trì nền nếp trong sinh hoạt chi bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có chuyên môn, trách nhiệm với công việc…

Theo đó, trung bình mỗi năm, BTV Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra, giám sát từ 6 đến 8 chi bộ. Qua đây, đã kịp thời phát hiện những hạn chế, từ đó, có ý kiến chỉ đạo để khắc phục, đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ duy trì chế độ sinh hoạt nề nếp, đảm bảo đạt trên 11 kỳ/năm, đồng thời nâng cao chất lượng các buổi sinh hoạt. Trong năm 2021, Đảng ủy đã chỉ đạo tổ chức được 1 cuộc sinh hoạt mẫu tại thôn Nà Khuối và 1 cuộc sinh hoạt chuyên đề tại thôn Hợp Nhất. Đây là một trong những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khắc phục những hạn chế trước đây

Đồng thời, cấp ủy, chính quyền xã tiếp tục cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Thông qua học tập bồi dưỡng, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, từng bước tiến bộ trong phong cách làm việc, chủ động, tích cực trong thực hiện chức trách được giao, đáp ứng tốt công việc. Hiện nay, xã có 19/19 cán bộ, công chức đạt chuẩn về chuyên môn, 16/19 đồng chí đạt chuẩn về trình độ lý luận chính trị.

Với sự chỉ đạo quyết liệt của BTV Huyện ủy cùng sự nỗ lực của xã, 4 năm qua, Đảng bộ xã Đồng Ý được đánh giá là tổ chức cơ sở đảng hoạt động tốt, khắc phục được những hạn chế căn bản đã chỉ ra trước đó. Từ năm 2017 đến năm 2020, Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (trong đó có 3 năm được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ)

MAI CHI