Thứ bảy,  22/01/2022

Nâng cao hiệu quả Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt Đảng

– Cùng với các thông tin chính thống khác, Bản tin Thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành là một trong những tài liệu quan trọng phục vụ sinh hoạt chi bộ. Từ bản tin này, mỗi chi bộ có thể khai thác thông tin để tuyên truyền, triển khai quán triệt, đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Bản tin Thông báo nội bộ do Ban tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn và phát hành theo từng tháng, là tài liệu để phục vụ cho sinh hoạt chi bộ, bao gồm các nội dung tình hình thời sự trong nước và quốc tế, những sự kiện chính trị nổi bật trong tỉnh, định hướng tuyên truyền và nội dung sinh hoạt chi bộ. Đây là nguồn tài liệu chính thống được biên tập công phu, thẩm định kỹ, tuân thủ đúng tôn chỉ, mục đích, bảo đảm vai trò định hướng tư tưởng.

Bí thư Chi bộ kiêm trưởng khối Văn Miếu (bên phải) cùng đảng viên theo dõi các thông tin trên Bản tin Thông báo nội bộ

Tháng nào cũng vậy, ông Nguyễn Mạnh Thưởng, Bí thư Chi bộ kiêm Khối trưởng khối Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn đều cùng chi ủy nghiên cứu kỹ các nội dung trong bản tin thông báo nội bộ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp. Từ đây, chi ủy lựa chọn những nội dung phù hợp với chi bộ mình để triển khai.

Ông Thưởng cho biết: Cùng với các văn bản khác, trước mỗi kỳ sinh hoạt, chi ủy sẽ nghiên cứu Bản tin Thông báo nội bộ, sau đó, cùng thống nhất nội dung sinh hoạt, những thông tin sẽ truyền đạt… Qua đây, chi bộ đã kịp thời thông tin những sự kiện quan trọng diễn ra trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, thống nhất tư tưởng cho đội ngũ đảng viên.

Không chỉ riêng tại Chi bộ khối Văn Miếu, các chi bộ khác trên địa bàn thành phố đã sử dụng bản tin Thông báo nội bộ một cách hiệu quả, coi đây là tài liệu thiết thực phục vụ sinh hoạt chi bộ.

Theo khảo sát của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, những năm qua, Bản tin Thông báo nội bộ được các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn tỉnh khai thác, sử dụng hiệu quả. Trung bình mỗi tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành khoảng 5.000 cuốn bản tin, nội dung đảm bảo theo đúng định hướng, đảm bảo chất lượng.

Bà Mai Thị Hạnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Bắc Sơn cho biết: Qua theo dõi việc sử dụng bản tin Thông báo nội bộ của các tổ chức cơ sở đảng, chúng tôi nhận thấy các đơn vị đều đảm bảo sử dụng hiệu quả, nhất là những chi bộ nông thôn, nơi có ít điều kiện để tiếp cận với những phương tiện thông tin đại chúng. Khi tham gia sinh hoạt, ngoài việc được cung cấp các thông tin chính thống từ bản tin, các đảng viên còn được bản luận, trao đổi những vấn đề thời sự, qua đó tạo tính tương tác cao trong sinh hoạt.

Thực tế có thể thấy, những năm qua, Bản tin Thông báo nội bộ đã phát huy vai trò, là nguồn tài liệu chính thống phục vụ cho các chi, đảng bộ trong sinh hoạt chi bộ và cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên. Qua đó, nâng cao hiệu quả việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, đấu tranh chống những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch… Qua đây, góp phần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ông Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban Biên tập Bản tin cho biết: Để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng bản tin, trong thời tới, Ban Biên tập tập trung thực hiện các giải pháp như: tiếp tục nâng cao chất lượng, nội dung tin bài; chủ động phối hợp với các ngành để khai thác thông tin; đẩy mạnh công tác tuyên truyền… nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của bản tin theo hướng ngắn gọn, thiết thực, mang tính định hướng tư tưởng, có tính giáo dục, phù hợp với tình hình thực tiễn. Song song với đó là tăng cường thông tin có tính nội bộ, những vấn đề thời sự đang diễn ra ở trong tỉnh, trong nước và trên thế giới được dư luận cán bộ, đảng viên quan tâm…

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của việc sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt Đảng. Định kỳ mỗi tháng, ban tuyên giáo các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc có trách nhiệm báo cáo lại quá trình quản lý, sử dụng bản tin của các chi bộ, qua đây sẽ giúp cấp trên nắm chắc tình hình.

Từ đầu năm 2021 đến nay, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã khảo sát, làm việc với huyện ủy 3 huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Hữu Lũng về công tác tuyên giáo, trong đó có đánh giá việc sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ tại các đơn vị. Qua khảo sát, đánh giá đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm, đề ra phương hướng khắc phục để việc sử dụng bản tin được hiệu quả, thực chất hơn…

Với những cách làm cụ thể, chất lượng và hiệu quả của việc sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ đang được nâng dần lên, đáp ứng nhu cầu thiết thực, phục vụ ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của mỗi tổ chức cơ sở đảng

THANH MAI