Thứ bảy,  22/01/2022
Thành uỷ Lạng Sơn

Đồng bộ các giải pháp xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố

– Xác định đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố có vai trò quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, những năm qua, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn đã đề ra nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này. Qua đây, việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước luôn kịp thời, hiệu quả.


Đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố tham gia tập huấn công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Đảng bộ thành phố Lạng Sơn có 73 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 8 đảng bộ xã, phường với 87 chi bộ thôn, khối phố trực thuộc. Để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đội ngũ đảng viên và Nhân dân phụ thuộc rất nhiều vào vai trò, năng lực thực tiễn của bí thư chi bộ.

Nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, Thành ủy Lạng Sơn đã đề ra một số giải pháp cụ thể như: chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn chuẩn bị nhân sự trước mỗi nhiệm kỳ mới; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cấp cơ sở và dưới cơ sở…

Đơn cử như việc hướng dẫn chuẩn bị nhân sự trước mỗi nhiệm kỳ mới. Theo đó, trước khi đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2022 diễn ra, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 3 đoàn kiểm tra đến làm việc trực tiếp tại các đảng ủy xã, phường để chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong việc lựa chọn nhân sự; đồng thời, định hướng xây dựng phương án bầu trưởng thôn, khối phố gắn với phương án nhân sự cấp ủy các chi bộ thôn, khối phố. Qua đây, giúp cơ sở có hướng lựa chọn nhân sự đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu.

Bà Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Chi Lăng cho biết: Sau đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022, đội ngũ bí thư chi bộ được bầu đều đáp ứng nhu cầu công việc. Các đồng chí này luôn tìm hiểu và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; tham mưu, đề xuất các giải pháp để vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Cùng đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng được chú trọng thực hiện. Trung bình mỗi năm, Thành ủy tổ chức 1 hoặc 2 lớp bồi dưỡng, tập huấn những kiến thức liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, nâng cao năng lực tổ chức thực hiện nghị quyết cấp trên, cấp mình; công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng; những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ đảng viên…

Bà Hoàng Ngọc Tuyết, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Trung Cấp, xã Mai Pha cho biết: Qua các lớp bồi dưỡng đã giúp tôi nâng cao kiến thức về công tác Đảng, từ đó vận dụng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới.

Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với cấp cơ sở, dưới cơ sở cũng được triển khai nghiêm túc. Theo đó hằng tháng, các tổ công tác của Ban Thường vụ Thành ủy đều tham dự sinh hoạt chi bộ tại cơ sở, tham gia định hướng, giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Qua đây, bí thư chi bộ sẽ đúc rút được kinh nghiệm trong quá trình sinh hoạt, nâng cao năng lực trong tổ chức, điều hành…

Bà Ngô Bích Hợp, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ cho biết: Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực, thành phố đã có đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố đảm bảo về số lượng, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Qua đó đã và đang tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng hoạt động của chi uỷ và chi bộ đảng, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc chú trọng xây dựng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố ở thành phố Lạng Sơn đã và đang tạo chuyển biến tích cực về hoạt động của chi bộ đảng và đảng viên. Theo đánh giá xếp loại năm 2019 và năm 2020 của các phường, xã thì 100% bí thư chi bộ thôn, khối phố đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, góp phần nâng tổng số tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên của toàn Đảng bộ thành phố đạt trên 90%.

Theo tổng hợp sơ bộ về chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ thôn, khối phố trên địa bàn thành phố, hiện nay, tỷ lệ bí thư chi bộ thôn, khối phố có trình độ văn hóa THPT trở lên đạt trên 80%; tỷ lệ bí thư chi bộ có trình độ từ sơ cấp lý luận chính trị trở lên bình quân đạt gần 60%; tỷ lệ đã qua đào tạo, bồi dưỡng về công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt 100%…
THANH MAI