Thứ năm,  09/12/2021

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên


Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010-2020

– Sáng nay (25/11), Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên giai đoạn 2010-2020.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2/2/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa bằng các nghị quyết chuyên đề, đề án, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc cơ sở đẩy mạnh xây dựng, củng cố TCCSĐ và nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Nhờ đó, công tác xây dựng Đảng có những chuyển biến, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Đảng bộ Khối hiện có 68 TCCSĐ với 4.374 đảng viên. Trong 10 năm qua, Đảng bộ đã nâng cấp 7 chi bộ cơ sở thành Đảng bộ cơ sở; công tác bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng cho đội ngũ cấp ủy luôn được quan tâm. Hiện đảng bộ có 57/68 bí thư đảng ủy, chi bộ cơ sở là thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ, các chi bộ duy trì nền nếp và đạt từ 12 kỳ/năm, tỷ lệ đảng viên sinh hoạt đạt từ 80% đến 100%, sinh hoạt chuyên đề ngày càng được chú trọng.

Về công tác xây dựng đội ngũ đảng viên, trong 10 năm qua, Đảng bộ Khối luôn quan tâm bồi dưỡng, giáo dục chính trị tư tưởng, kết nạp hơn 1.800 đảng viên (vượt chỉ tiêu). Công tác quản lý đảng viên được triển khai nghiêm túc, đúng quy định.


Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen cho các tập thể được biểu dương, khen thưởng

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận nhằm bổ sung rõ hơn những kết quả đạt được trong các mặt như: nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công tác phát triển đảng viên… Đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất những giải pháp, cách làm hay trong xây dựng TCCSĐ vững mạnh.

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, các đại biểu thống nhất với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp củng cố TCCSĐ. Đồng thời, nhất trí với một số chỉ tiêu cụ thể như: hằng năm, TCCSĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 90%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt từ 90%, kết nạp đảng đạt từ 120 đảng viên mới, phấn đấu hằng năm Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Nhân dịp này, 8 tập thể, 14 cá nhân được tặng giấy khen của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2010-2020.

PHƯƠNG DUNG