Thứ bảy,  21/05/2022

Các cấp hội phụ nữ quan tâm công tác phát triển đảng viên

– Cùng với các phong trào hoạt động hội, trong những năm qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm, lựa chọn giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng. Qua đó, góp phần phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng đảng, chính quyền.

Bà Trương Thị Hảo, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, chúng tôi đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền giáo dục truyền thống, tư tưởng đạo đức, chính trị cho hội viên. Đồng thời, quan tâm tạo điều kiện, môi trường, tổ chức các phong trào, hoạt động đa dạng để hội viên rèn luyện, phát triển, phấn đấu vào đảng. Chúng tôi đã đề ra chỉ tiêu, hằng năm, các cấp hội giới thiệu 1.000 hội viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức cơ quan hội đã vào Đảng.

Cán bộ, đảng viên Hội LHPN tỉnh tham quan phòng truyền thống

Để thực hiện được chỉ tiêu, các cấp hội chú trọng giáo dục truyền thống, tư tưởng chính trị cho hội viên. Trong đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác tuyên truyền thường xuyên được đổi mới, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Các cấp hội đã linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nhóm Zalo, hơn 200 tài khoản Facebook để nắm bắt thông tin, đồng thời quảng bá, tuyên truyền hoạt động hội. Từ năm 2017 đến nay, các cấp hội đã tổ chức được trên 25 nghìn cuộc tuyên truyền, thu hút trên 1,1 triệu lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia.

Chị Đường Thu Hương, hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Hồng Vi, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn cho biết: Được cán bộ Hội LHPN xã, chi hội trưởng tuyên truyền, tôi đã cố gắng phấn đấu, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tháng 11/2021, tôi đã trở thành đảng viên. Từ đó, tôi ý thức được trách nhiệm, phát huy vai trò của đảng viên, tích cực tham gia các hoạt động, đồng thời tuyên truyền vận động các chị em trong thôn và người dân cùng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các phong trào phụ nữ tại địa phương.

Vừa tuyên truyền, các cấp hội chủ động tạo nguồn, lựa chọn, cử hội viên ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Với lực lượng hội viên đông đảo, các cấp hội chú trọng lựa chọn trước hết là đội ngũ chi hội trưởng, chi hội phó, hội viên nòng cốt tích cực tham gia các phong trào, hoạt động hội phụ nữ để giới thiệu cho Đảng. Hiện nay, toàn tỉnh có 748/1.711 chi hội trưởng phụ nữ là đảng viên, chiếm hơn 43% tổng số chi hội trưởng phụ nữ.

Bà Hoàng Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN xã Bằng Mạc, huyện Chi Lăng, đơn vị thực hiện tốt công tác giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng cho biết: Hiện nay, xã có hơn 500 hội viên, 8 chi hội, gần 70 hội viên nòng cốt. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, chúng tôi đã đề ra chỉ tiêu hội giới thiệu 8 – 10 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, cuối nhiệm kỳ chúng tôi đã vượt chỉ tiêu, giới thiệu được 12 quần chúng ưu tú, trong đó, 8 hội viên được kết nạp Đảng. Nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội LHPN xã nâng chỉ tiêu giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng là 10 – 12 hội viên. Mặc dù việc kết nạp đảng hiện nay gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn, thanh niên, hội viên phụ nữ có xu hướng đi làm ăn xa, nhưng chúng tôi thường xuyên tuyên truyền ý nghĩa việc vào Đảng, lựa chọn những hội viên điển hình, nòng cốt tích cực tham gia các phong trào cho Đảng xem xét kết nạp.

Một buổi sinh hoạt của Chi bộ Hội LHPN tỉnh

Cùng với đó, các cấp hội triển khai nhiều phong trào hoạt động thu hút hội viên tham gia, tạo môi trường thuận lợi để hội viên phấn đấu vào Đảng. Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, các cấp hội tổ chức hoạt động hướng về cơ sở, quan tâm địa bàn khó khăn, phụ nữ dân tộc thiểu số, khu vực biên giới. Tiêu biểu như các phong trào: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”… được đông đảo cán bộ, hội viên hưởng ứng. Qua các phong trào, các cấp hội đã phát hiện, bồi dưỡng những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng. Trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp hội đã giới thiệu được hơn 3.400 điển hình tiên tiến, trong đó có hơn 1.500 cá nhân, đây là một trong những nguồn để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp.

Bằng các biện pháp cụ thể, trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, các cấp hội đã giới thiệu được 5.015 quần chúng ưu tú cho Đảng (vượt 3% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra), trong đó có hơn 3.400 quần chúng được kết nạp.

DƯƠNG DUYÊN