Thứ ba,  24/05/2022

Kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã: Nỗ lực ở Lộc Bình

– Thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh nhằm tinh gọn bộ máy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Lộc Bình đã nỗ lực đưa ra nhiều giải pháp để triển khai. Ngoài việc kiêm nhiệm chức danh các cơ quan cấp huyện, việc kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt ở cấp xã cũng đã đạt được một số kết quả tích cực.

Ông Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lộc Bình cho biết: Để thực hiện tốt chủ trương, chỉ đạo của cấp trên về việc thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cụ thể hóa chủ trương, chỉ đạo bằng những kế hoạch, văn bản, hướng dẫn, đề án… phù hợp với tình hình thực tế. Trong đó đưa ra những phương án để thực hiện như: nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tính toán hợp lý các phương án về nhân sự…

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Khánh Xuân chủ trì hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2021

Để tạo đồng thuận, BTV Huyện ủy chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, BTV Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức quán triệt về chủ trương này tới trên 95% cán bộ, đảng viên trong toàn huyện. Cùng đó, Huyện ủy ban hành Đề án số 1187-ĐA/HU ngày 25/9/2018 về thực hiện mô hình Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã giai đoạn 2018 – 2020. Đề án nêu rõ các quy định, tiêu chuẩn, lộ trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai, cơ quan chức năng của huyện thực hiện rà soát các chức danh lãnh đạo cấp xã còn khuyết để có phương án kiêm nhiệm hợp lý. Đồng thời, đưa ra tiêu chí những cán bộ thực hiện kiêm nhiệm phải là người có năng lực, phù hợp, đảm đương được công việc… để có sự sắp xếp phù hợp. Bên cạnh đó là luân chuyển, điều động cán bộ. Từ năm 2018 đến nay, huyện điều động, luân chuyển 6 đồng chí cán bộ cấp huyện xuống cơ sở, 5 đồng chí luân chuyển ngang để giữ các chức vụ chủ chốt. Trong đó, có 6 cán bộ cấp huyện được luân chuyển được giao đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND cấp xã tại: Lợi Bác, Sàn Viên, Tú Đoạn, Tam Gia, Yên Khoái, Tú Mịch.

Với nhiều nỗ lực trong thực thực hiện kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, đến nay, Lộc Bình có 10/21 đồng chí bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã (vượt chỉ tiêu tỉnh giao); 11/21 đồng chí bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã; 10/21 phó bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch HĐND xã.

Việc kiêm nhiệm các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã tại Lộc Bình đã góp phần tinh gọn bộ máy, tiết kiệm ngân sách, thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, đồng thời nâng cao chất lượng cán bộ lãnh đạo quản lý cấp cơ sở. Kết quả này phản ánh nỗ lực của cấp ủy, chính quyền huyện theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW đã đưa ra.

Theo đánh giá của BTV Huyện ủy, các cán bộ kiêm nhiệm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, năng lực chuyên môn ngày càng được nâng cao; việc thực hiện tham mưu cho cấp ủy, chính quyền luôn kịp thời, đáp ứng nhu cầu công việc. Ông Bùi Văn Khiêm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND thị trấn Na Dương cho biết: Việc kiêm nhiệm chức danh đòi hỏi bản thân phải cố gắng thực hiện sao cho “tròn vai”, bởi vậy, tôi đã chủ động sắp xếp công việc khoa học, hợp lý, giao việc cụ thể cho mỗi cán bộ để đạt được hiệu quả công việc cao nhất. Cùng đó chỉ đạo xây dựng nghị quyết, đề ra chủ trương sát thực tiễn cuộc sống; tạo sự thống nhất giữa chủ trương, nghị quyết của cấp ủy với chương trình hành động và việc triển khai tổ chức thực hiện của chính quyền.

Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp tại Lộc Bình tiếp tục nghiên cứu để thực hiện kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện, đồng thời tiếp nhận những phản hồi của đội ngũ cán bộ về những thuận lợi, khó khăn trong thực thi nhiệm vụ để có hướng thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của từng nơi.

Việc nhất thể hóa chức danh được thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả, hiệu lực”. Trong phần nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với hệ thống tổ chức Đảng nêu rõ: “Cơ bản thực hiện mô hình bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch HĐND các cấp; thực hiện bí thư cấp uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã ở những nơi có đủ điều kiện”.

THANH MAI