Thứ hai,  17/01/2022

Thành phố Lạng Sơn: Đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống

– Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Thành ủy Lạng Sơn đã tập trung tuyên truyền, quán triệt những nội dung, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đã đề ra. Đồng thời, có những cách làm đổi mới, quyết liệt với mục tiêu đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.

Để tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã quán triệt nội dung cốt lõi của nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Ngoài việc mở các hội nghị quán triệt trực tiếp, các đơn vị cũng đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào các kỳ sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề. Đội ngũ cán bộ, đảng viên cũng được tiếp thu nghị quyết thông qua các chương trình cập nhật, bồi dưỡng kiến thức mới… Đến nay, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố tham gia học tập nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đạt trên 97%.

Bên cạnh việc quán triệt, tuyên truyền các nội dung của nghị quyết đại hội đảng, Thành ủy cũng tổ chức thành công hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đây cũng là một trong những hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội nghị đánh giá kết quả tổ chức sinh hoạt mẫu năm 2021 do Thành ủy Lạng Sơn tổ chức

Bà Hoàng Minh Thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố cho biết: Các thí sinh tham dự hội thi đã lựa chọn những nội dung liên quan tới Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII và đại hội đảng bộ các cấp gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình. Với cách thể hiện sinh động, rõ nét, dễ hiểu, hội thi đã góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Song song với công tác tuyên truyền nghị quyết đại hội, năm 2021, Thành ủy đã ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề, chỉ thị, đề án, chương trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội trên từng lĩnh vực. Như trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xác định mục tiêu là tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, năm 2021, Thành ủy đã ban hành 3 đề án và đã từng bước triển khai, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Đơn cử như thực hiện Đề án 02 ngày 26/4/2021 của Thành Ủy Lạng Sơn về Nâng cao chất lượng sinh hoạt các chi bộ trên địa bàn, Thành ủy đã chỉ đạo các phường, xã lựa chọn 2 chi bộ trực thuộc để tổ chức sinh hoạt chi bộ mẫu. Theo đó từ đầu năm 2021 đến nay, các phường, xã đã tổ chức được 17 cuộc sinh hoạt mẫu, đều được xếp loại đều đạt tốt trở lên. Qua sinh hoạt mẫu đã giúp cấp ủy các cấp đánh giá được việc thực hiện sinh hoạt chi bộ, đồng thời xây dựng những buổi sinh hoạt mẫu chuẩn về nội dung, đa dạng về hình thức… để các chi bộ khác trên địa bàn học hỏi kinh nghiệm và áp dụng vào thực tiễn.

Tương tự, trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, ngay sau khi Đại hội Đảng bộ thành phố thông qua nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện như huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, thương mại và dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông, đô thị.

Cụ thể, để đẩy mạnh phát triển du lịch, thương mại và dịch vụ, năm 2020, UBND thành phố Lạng Sơn đã ban hành Đề án xây dựng tuyến phố đi bộ trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và sau đó đã triển khai, khánh thành tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa.

Ông Vũ Sơn Hà, Bí thư Đảng ủy phường Hoàng Văn Thụ cho biết: Đây là điểm nhấn rất quan trọng trong phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, vì vậy, ngay sau khi tuyến phố đi bộ Kỳ Lừa đi vào hoạt động, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND phường lựa chọn nhân sự để tham gia tổ an ninh nhằm thực hiện tốt phần việc được giao, đồng thời tuyên truyền đến đông đảo người dân về ý thức giữ gìn vệ sinh khi tham quan tuyến phố.

Sau khi đi vào hoạt động, tuyến phố đã đáp ứng nhu cầu của du khách, đồng thời giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa, ẩm thực đặc sản địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn.

Thời gian qua, thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn đã đưa ra những giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, đưa Nghị quyết đi sâu vào cuộc sống trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Qua hơn 1 năm triển khai, việc thực hiện nghị quyết bước đầu đạt được một số kết quả tích cực. Như năm 2021, thu nhập bình quân đầu người đạt 65,3 triệu đồng; ước thu ngân sách Nhà nước năm 2021 đạt 430 tỷ đồng, bằng 116,7% dự toán tỉnh giao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,7%; tỷ lệ giải quyết đơn thư đạt 97,5%… Nhờ đó, 17/19 chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đều đạt và vượt mục tiêu đề ra. Đồng thời, qua đánh giá, 6/6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đều  hoàn thành tốt trở lên, trong đó 3/6 nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy cho biết: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố tập trung khắc phục những hạn chế, đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ kinh tế – xã hội trọng tâm là triển khai đề án phát triển di lịch, đề án phát triển kinh tế đêm, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng và triển khai tốt các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời, các cấp ủy tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu công việc được giao.

Để Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII đi sâu vào cuộc sống, hiện nay, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp thể thực hiện. Tin tưởng rằng, với sự quyết tâm cao độ cùng tinh thần quyết liệt, Đảng bộ thành phố Lạng Sơn sẽ đạt được những chỉ tiêu cụ thể mà nghị quyết đưa ra, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, giàu đẹp.


Ông Hoàng Văn Chuyền, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn

“Ngay sau thành công của Đại hội Đảng bộ phường lần thứ VII và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, Đảng ủy phường đã quán triệt nghị quyết đến các cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời, ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường và đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025. Năm 2021, Đảng ủy phường đã ban hành 4 nghị quyết chuyên đề, chương trình công tác năm, 15 kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, sửa đổi bổ sung 3 quy chế và ban hành 84 văn bản hướng dẫn, triển khai, đôn đốc việc triển khai các nhiệm vụ.

Qua hơn một năm triển khai, các chỉ tiêu kinh tế – xã hội hằng năm của phường đều cơ bản đạt và vượt. Cụ thể, năm 2021, thu ngân sách ước đạt 100%, hoàn thành 2 tuyến phố văn minh đô thị tại phố Tinh Dầu 1 và Tinh Dầu 2, thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án như: kè suối Lao Ly, đường Mỹ Sơn – Na Làng và công trình tiểu khu tái định cư khối 9… Cùng đó, công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố, cải cách thủ tục hành chính ngày càng được đẩy mạnh, tỷ lệ giải quyết đơn thư của phường tính đến thời điểm hiện tại đạt 100%…

Ông Linh Hồng Phấn, Bí thư Chi bộ kiêm Khối trưởng khối 2, phường Hoàng Văn Thụ

“Năm 2020, khối 2 là một trong hai khối phố trên địa bàn phường được lựa chọn để xây dựng tuyến phố văn minh. Xác định việc xây dựng tuyến phố văn minh không chỉ là một trong những tiêu chí quan trọng góp phần hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố Lạng Sơn trở thành đô thị loại I mà còn trực tiếp phục vụ lợi ích của người dân, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, Chi ủy chi bộ đã nỗ lực vận động người dân thực hiện mục tiêu này.

Cụ thể, ngay sau khi có chủ trương thực hiện, Chi ủy chi bộ tổ chức một số hội nghị phổ biến, quán triệt, tuyên truyền nội dung đến bà con Nhân dân; đồng thời, phân công nhiệm vụ cho từng nhóm đảng viên để tuyên truyền đến các hộ dân… Do đó đã tạo được sự đồng thuận cao. Theo đó, chi bộ đã vận động được 45 hộ dân trên tuyến phố Kỳ Lừa thực hiện đồng bộ hệ thống mái che theo quy chuẩn, đồng bộ về kích thước, mẫu mã… Đồng thời, vận động các  gia đình khác trên địa bàn giữ gìn vệ sinh môi trường, quét dọn vỉa hè thường xuyên… Nhờ đó, từ năm 2020 đến nay, phố Kỳ Lừa trên địa bàn khối 2 được công nhận là tuyến phố văn minh”.

 

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI