Thứ tư,  06/07/2022

Quản lý đảng viên khu vực biên giới: Cách làm ở Cao Lộc

– Công tác quản lý đảng viên, nhất là khu vực biên giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Cao Lộc luôn chú trọng công tác này nhằm góp phần xây dựng đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.

Hiện nay, khu vực biên giới của huyện Cao Lộc gồm thị trấn Đồng Đăng và 5 xã: Cao Lâu, Xuất Lễ, Mẫu Sơn, Thanh Lòa, Bảo Lâm. Đảng viên tại khu vực biên giới của huyện có 1.136 người, chiếm 20,2% tổng số đảng viên toàn đảng bộ. Ông Liễu Văn Chiến, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cho biết: Để quản lý tốt đội ngũ đảng viên nói chung và đảng viên khu vực biên giới nói riêng, Ban Tổ chức Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản, kế hoạch… để lãnh đạo, chỉ đạo về đẩy mạnh phát triển đảng và quản lý đảng viên, trong đó có quản lý đảng viên ở địa bàn biên giới.

Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lộc theo dõi hồ sơ đảng viên

Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, những năm qua, đảng ủy các xã, thị trấn nói chung, ở địa bàn biên giới nói riêng luôn chủ động thực hiện công tác quản lý đảng viên, trong đó, chú trọng việc theo dõi sinh hoạt của các chi bộ. Theo thống kê sơ bộ, 75 chi bộ của 6 xã, thị trấn biên giới cơ bản duy trì được nền nếp, trong đó, 23 chi bộ thôn biên giới đều đảm bảo có đồng chí đảng ủy viên phụ trách tham gia sinh hoạt cùng. Các chi bộ cũng thường xuyên duy trì việc kiểm tra, giám sát đảng viên để kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Bên cạnh đó, công tác quản lý đảng viên miễn sinh hoạt luôn được thực hiện nghiêm túc. Theo thống kê từ đầu nhiệm kỳ 2020 – 2025, toàn huyện có 14 đảng viên khu vực biên giới xin miễn sinh hoạt vì đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, việc thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt, miễn sinh hoạt đảng đối với đảng viên đi làm ăn xa được thực hiện đúng thủ tục theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, các đảng ủy khuyến khích đảng viên đã miễn sinh hoạt sắp xếp thời gian tham dự sinh hoạt cùng với chi bộ để cấp ủy cơ sở nắm bắt tình hình.

Đảng bộ xã Xuất Lễ hiện nay có 6 đảng viên được miễn sinh hoạt, trong đó, 3 đảng viên miễn sinh hoạt với lý do đi làm ăn xa. Ông Vi Văn Niên, Phó Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy luôn khuyến khích các đảng viên đã miễn sinh hoạt cố gắng tham dự sinh hoạt theo quý để cấp ủy nắm bắt tình hình. Qua theo dõi, 100% đảng viên miễn sinh hoạt đều tham dự sinh hoạt cùng chi bộ ít nhất 2 lần/năm. Đảng ủy cũng chủ động tìm hiểu, nắm bắt được các đảng viên đi làm ăn xa đều chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương nơi đến làm việc.

Cùng những giải pháp trên, việc phân công đảng viên đồn biên phòng tham dự sinh hoạt đảng ở các chi bộ thôn giáp biên, thôn phức tạp về an ninh trật tự cũng là một trong những cách làm để quản lý tốt đảng viên khu vực này. Hiện nay, trên địa bàn huyện Cao Lộc có 41 đảng viên thuộc 4 đồn biên phòng: Thanh Lòa, Bảo Lâm, Ba Sơn, Hữu Nghị tham dự sinh hoạt tại các chi bộ.

Trung tá Hoàng Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Sơn cho biết: Đảng ủy đồn đã phân công, giới thiệu 13 đảng viên sinh hoạt tại 13 chi bộ thôn. Đội ngũ này đã tích cực tuyên truyền, thông tin kịp thời công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch… đến các đảng viên trên địa bàn. Đồng thời, chủ động báo cáo cấp ủy đơn vị những vấn đề phát sinh liên quan đến đảng viên.

Nhờ những giải pháp cụ thể trong công tác quản lý nên tỷ lệ đảng viên khu vực biên giới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tăng cao theo từng năm, không có đảng viên vi phạm pháp luật. Nếu như năm 2015, tỷ lệ đảng viên ở khu vực biên giới được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 91,16% thì đến năm 2021, tỷ lệ này tăng lên 95,9%.

Theo đánh giá của cấp ủy cơ sở, lực lượng đảng viên khu vực biên giới luôn phát huy tính tiên phong, gương mẫu, chung tay góp sức cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Từ năm 2018 đến năm 2021, 6 đảng bộ xã, thị trấn biên giới đều được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tình hình khu vực luôn được đảm bảo, không phát sinh điểm nóng, vụ việc phức tạp.

MAI CHI