Thứ tư,  06/07/2022

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Rút kinh nghiệm từ đại hội chi bộ điểm

– Để các đơn vị tham khảo, rút kinh nghiệm, từ đó chỉ đạo, tổ chức tốt đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan (CCQ) tỉnh đã lựa chọn 2 chi bộ trực thuộc 2 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm cấp Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2022 – 2025. Sau đại hội điểm, nhiều bài học kinh nghiệm đã được rút ra từ công tác chuẩn bị đến tiến hành đại hội, là cơ sở quan trọng để các đơn vị tổ chức thành công đại hội chi bộ.

Đảng bộ Khối CCQ tỉnh có 36 đảng bộ trực thuộc, trong đó có 261 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Ông Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh cho biết: Để đảm bảo đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở diễn ra chất lượng, đúng tiến độ, đúng quy định của cấp ủy các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch và văn bản chỉ đạo. Trong đó, chỉ đạo đại hội điểm tại hai chi bộ (thuộc khối doanh nghiệp và cơ quan), nhằm tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, là tiền đề để các đơn vị khác tham khảo, rút kinh nghiệm.

Lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội Chi bộ Trung tâm Kinh doanh thuộc Đảng bộ VNPT Lạng Sơn

Hai đơn vị được Đảng ủy Khối CCQ tỉnh lựa chọn để tổ chức đại hội chi bộ điểm gồm: Chi bộ Trung tâm Kinh doanh, thuộc Đảng bộ cơ sở VNPT Lạng Sơn (đại diện khối doanh nghiệp) và Chi bộ III, thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn (đại diện khối cơ quan, sự nghiệp).

Ông Bùi Thanh Tú, Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Kinh doanh, Phó Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Lạng Sơn cho biết: Để chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội điểm, Chi ủy chi bộ đã chuẩn bị báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, dự thảo nghị quyết đại hội, chương trình hành động trình Đảng ủy cơ sở duyệt trước khi tiến hành đại hội. Sau khi tiếp thu ý kiến, chi uỷ đã tiến hành chỉnh sửa, đồng thời, xây dựng đề án nhân sự báo cáo Đảng ủy cơ sở cho ý kiến chỉ đạo để trình đại hội xem xét quyết định.

Cùng với Chi bộ Trung tâm kinh doanh, Chi bộ III thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Thuế tỉnh cũng đã có sự chuẩn bị, thực hiện quy trình các bước để tiến hành đại hội điểm. Theo đánh giá, đại hội chi bộ điểm tại 2 cơ sở đã được tiến hành trang nghiêm, đúng quy định, đầy đủ các nội dung, chương trình đề ra. Theo đó, đã đảm bảo các nội dung như: tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới; thảo luận; bầu cấp ủy khóa mới…

Tuy nhiên, qua hai đại hội chi bộ điểm còn một số hạn chế như: báo cáo tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội của chi bộ có nội dung đánh giá chưa đầy đủ, khách quan; việc góp ý vào các văn kiện của đại hội chưa phát huy được tinh thần, trách nhiệm của đảng viên; việc điều hành của đoàn chủ tịch; cách tính kết quả bầu cử…

Cùng với việc họp rút kinh nghiệm ngay sau mỗi đại hội chi bộ điểm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Công văn số 684-CV/ĐUK ngày 23/5/2022 về thống nhất một số nội dung trong chỉ đạo, tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 gửi đến các đảng ủy cơ sở. Trong đó, đề nghị các đơn vị thống nhất trong chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ với các nội dung cụ thể: tiếp tục quán triệt các quy định, hướng dẫn về tổ chức đại hội; xây dựng báo cáo, tài liệu trình đại hội; trang trí trong đại hội; công tác điều hành đại hội; chuẩn y kết quả bầu cử. Đây là căn cứ để cấp ủy cơ sở nghiên cứu, chỉ đạo thực hiện phù hợp với thực tiễn, đảm bảo nội dung, chương trình theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Ông Nông Văn Vịnh, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Hữu Lũng (thuộc Đảng bộ Kho bạc Nhà nước tỉnh) cho biết: Sau khi dự đại hội điểm tại Chi bộ III thuộc Đảng bộ Cục thuế tỉnh, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm như: kết cấu, bố cục của báo cáo chính trị, bố trí thời gian hợp lý cho báo cáo tham luận và ý kiến phát biểu thảo luận về các văn kiện tại đại hội, công tác hậu cần… Nhờ đó, ngày 26/5 vừa qua, Chi bộ Kho bạc Nhà nước Hữu Lũng đã tổ chức đại hội thành công, đây cũng là đơn vị được Đảng ủy Kho bạc Nhà nước tỉnh chọn làm điểm cấp đảng ủy cơ sở.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối, các chi bộ tổ chức đại hội và báo cáo kết quả đại hội về Đảng ủy cơ sở để quyết định chuẩn y cấp ủy, chậm nhất ngày 28/6/2022. Tính đến ngày 30/5, đã có 38/261 chi bộ hoàn thành đại hội. Theo đánh giá, đại hội các chi bộ đều được tổ chức thành công, các bước thực hiện đúng quy trình, quy định. Công tác bầu cử đảm bảo bầu đúng, trúng theo dự kiến; trang trí khánh tiết trang trọng, tiết kiệm, không phô trương, hình thức.

THANH MAI