Chủ nhật,  03/07/2022

Hội thảo bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ Thành phố Lạng Sơn (1930-2020)”


Lãnh đạo Thành ủy phát biểu khai mạc hội thảo 

– Chiều 31/5, Thành ủy Lạng Sơn tổ chức hội thảo bản thảo cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930-2020). 

Dự hội thảo các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; các nhà nghiên cứu, chuyên gia của Trung ương, của tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1930-2020).

Qua gần 1 năm triển khai thực hiện và sau nhiều hội nghị tổ chức xin ý kiến nội dung bản sơ thảo, bản thảo lần thứ nhất, hiện nay bản thảo lần thứ hai cuốn lịch sử đã hoàn thành. Ngoài lời giới thiệu, kết luận, phụ lục và phụ bản ảnh minh họa, bản thảo lần thứ hai cuốn sách gồm 4 phần, 13 chương. Trong đó chương 1 đến chương 10 là kế thừa 3 cuốn sách đã phát hành (bao gồm: Lịch sử Đảng bộ thị xã Lạng Sơn (1930-1954), Lịch sử Đảng bộ thị xã Lạng Sơn (1955-1985) và Lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn (1986-2005)); chương 11 đến chương 13 là nội dung biên soạn mới giai đoạn 2005-2020.

Trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại các hội nghị trước đó, bản thảo lần thứ hai của cuốn sách đã tiếp tục được chỉnh lý, bổ sung lượng thông tin phong phú, chính xác hơn, đảm bảo tính kế thừa, tính Đảng, tính khoa học, phản ánh khách quan các sự kiện lịch sử của thành phố, gắn với dòng chảy lịch sử của tỉnh và đất nước.

Hội thảo đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu, trong đó tập trung các nội dung như: bổ sung biên niên sự kiện quan trọng của lịch sử Đảng bộ thành phố Lạng Sơn giai đoạn 1930-2020; phân tích cụ thể hơn một số sự kiện quan trọng; chỉnh sửa chức danh, họ tên một số đồng chí; bổ sung ảnh cũng như chỉnh sửa lại chú thích một số bức ảnh; trau chuốt lại văn phong, ngôn từ đảm bảo khoa học, chặt chẽ, thống nhất…

Kết luận hội thảo, lãnh đạo Thành ủy trân trọng cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu và yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu các ý kiến tại hội thảo để chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện cuốn sách. Từ đó, tiếp tục trình Ban Thường vụ Thành ủy xét duyệt và cho ý kiến xuất bản, đảm bảo phát hành đúng dịp kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Lạng Sơn (17/10/2002 – 17/10/2022).

PHƯƠNG DUNG