Thứ hai,  02/10/2023

Phát triển đảng trong ngành giáo dục và đào tạo: Tăng số lượng, nâng chất lượng

– Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, phát triển đảng viên mới, nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên tại các trường học luôn được quan tâm thực hiện, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.

  Quan tâm tạo nguồn phát triển đảng

Năm 2015, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh có 8.926 đảng viên/20.545 cán bộ, giáo viên, nhân viên (chiếm 43,5%). Đến năm 2023, toàn ngành có 12.130 đảng viên/20.682 cán bộ, giáo viên, nhân viên (đạt chiếm 58,6%). Trung bình mỗi năm ngành phát triển được hơn 400 đảng viên. Trong đó, riêng từ năm 2022 đến năm 2023, số đảng viên của ngành tăng thêm hơn 700 đảng viên. Hiện nay, 670 trường học trên địa bàn tỉnh đều đã có chi bộ độc lập.

Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Chu Văn An trao quyết định kết nạp đảng cho đảng viên mới (tháng 3/2023)

Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tạo nguồn, bồi dưỡng giáo viên có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt. Song song với đó, các chi bộ trường học cũng thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn bằng việc triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Trong đó, nổi bật là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”, tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi, thi làm đồ dùng dạy học các cấp, qua đó, tạo môi trường để giáo viên được rèn luyện, thử thách, phát huy năng lực, sở trường của mình.

Các tổ chức chính trị trong nhà trường như công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên đã chú trọng theo dõi, phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên, từ đó giới thiệu quần chúng ưu tú cho chi bộ xem xét và cử tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Bà Vương Xuân Thuận, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Dân tộc Nội trú tỉnh cho biết: Đội ngũ giáo viên trong trường đặc biệt là giáo viên trẻ đều là những người năng động, có đam mê và chí tiến thủ trong công việc, lại được bồi dưỡng, rèn luyện qua các phong trào nên đều có chí hướng, mong muốn trở thành đảng viên. Công đoàn, đoàn thanh niên nhà trường đã chú trọng giao việc, trên cơ sở đó đánh giá kết quả, lựa chọn quần chúng ưu tú để tạo nguồn phát triển đảng. Từ năm 2021 đến nay, chi bộ nhà trường đã kết nạp được 8 đảng viên và hiện có 3 hồ sơ quần chúng đang đợi cấp ủy cấp trên thẩm định.

Đặc biệt, hiện nay, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, một số chi bộ trường THPT trên địa bàn đã quan tâm tạo nguồn, giới thiệu quần chúng là học sinh trung học phổ thông để kết nạp đảng. Tiêu biểu như Trường THPT Hữu Lũng đã giới thiệu và cử 4 học sinh tham gia các lớp bồi dưỡng chính trị cho quần chúng ưu tú, hiện có 3 hồ sơ đã được thẩm định và chờ kết nạp trong tháng 5 này. Đây là điểm mới trong công tác phát triển đảng viên của ngành giáo dục tại Hữu Lũng nói riêng và toàn ngành giáo dục của tỉnh nói chung.

  Nâng cao chất lượng đảng viên

Cùng với việc chú trọng công tác phát triển đảng viên mới, các chi bộ trường học đều quan tâm việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, bao gồm cả nâng cao trình độ lý luận chính trị và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Theo đó, hằng năm, Sở GD&ĐT tổ chức các lớp bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, đảng viên, giáo viên trong ngành. Trên cơ sở danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, chi bộ cử đảng viên tham gia các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị để nâng cao trình độ lý luận chính trị; khuyến khích đảng viên, giáo viên tích cực học tập và tham gia các hội thi, các khóa bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Cô giáo Nông Thị Thảo, đảng viên Chi bộ Trường THPT Tú Đoạn, huyện Lộc Bình cho biết: Tháng 11/2022, tôi vinh dự được kết nạp đảng. Được đứng trong hàng ngũ của Đảng, bản thân tôi luôn có ý thức trách nhiệm, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện. Cùng đó, chi bộ nhà trường luôn quan tâm, tạo điều kiện để tôi được tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và tham gia các hội thi giảng dạy để học hỏi, giao lưu, rèn luyện bản thân.

Tính đến cuối năm 2022, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên toàn tỉnh đạt chuẩn trình độ đào tạo đạt 86,17% (tăng 7,58% so với năm 2021), trong đó, cán bộ quản lý, giáo viên là đảng viên đạt chuẩn 100%. Tại các trường học, đảng viên là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua. Hằng năm, trong số các lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cơ sở của ngành giáo dục thì có hơn 90% là đảng viên…

Song song với việc nâng cao chất lượng đảng viên, các cấp ủy chú trọng nâng cao năng lực hoạt động của các chi bộ trường học. Toàn tỉnh hiện có 670 chi bộ trường học, thời gian qua, các chi bộ này đã triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, qua đó góp phần nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức đảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn đề ra.

Để nâng cao chất lượng sinh hoạt, các chi bộ nhà trường đã bám sát các văn bản cấp trên, Hướng dẫn của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và xây dựng được môi trường, không khí sinh hoạt dân chủ, cởi mở, qua đó ghi nhận được nhiều ý kiến đóng góp của đảng viên. Đặc biệt, các chi bộ trường học cũng là những chi bộ thực hiện tốt các kỳ sinh hoạt chuyên đề với các nội dung phong phú, gắn với nhiệm vụ giáo dục, gắn với tình hình thực tiễn, tạo sức hấp dẫn riêng. Do đó hằng năm, tỷ lệ chi bộ trường học hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%.

Thời gian tới, các cấp ngành giáo dục trong toàn tỉnh tiếp tục phối hợp thực hiện tốt công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, tạo môi trường để rèn luyện, thử thách quần chúng, từ đó lựa chọn những hạt nhân tiêu biểu để kết nạp đảng. Đồng thời, chú trọng nâng cao vai trò, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, phát huy vai trò nòng cốt, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong nhà trường nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, nâng cao chất lượng giáo dục.

PHƯƠNG DUNG - THANH MAI