Thứ tư,  20/10/2021
Nỗ lực phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Nỗ lực phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân
Bài 2: Gỡ “nút thắt”, khẳng định vai trò của Đảng (LSO) - Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về phát triển Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân (KTTN), Tỉnh ủy đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong các đơn vị KTTN....
Hữu Lũng: Thấm nhuần tư tưởng “trọng dân”
Hữu Lũng: Thấm nhuần tư tưởng “trọng dân”
(LSO) - Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Thấm nhuần tư tưởng của Người, Đảng bộ huyện Hữu Lũng đã xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, lắng nghe dân, hiểu dân và hết lòng vì lợi...
Rà soát, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
Rà soát, sàng lọc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên
(LSO) - Rà soát, sàng lọc đảng viên, đưa những người không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng là một trong những giải pháp để nâng cao chất lượng đảng viên. Thời gian qua Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, yêu cầu các đơn vị căn cứ tình hình thực tế thực hiện nhiều giải...