Thứ tư,  20/10/2021
Phản biện xã hội: Ghi nhận ở đơn vị tiêu biểu
Phản biện xã hội: Ghi nhận ở đơn vị tiêu biểu
- Thời gian gần đây, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Văn Lãng được đánh giá là đơn vị làm tốt công tác phản biện xã hội (PBXH) trên địa bàn. Qua đó, góp phần giải quyết nhiều vấn đề thiết thực trong đời sống của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính...
Phát huy vai trò công tác tuyên giáo, tạo đồng thuận xã hội
Phát huy vai trò công tác tuyên giáo, tạo đồng thuận xã hội
- Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển (1/8/1930-1/8/2021), ngành tuyên giáo của Đảng đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng, đổi mới của đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang đó, ngành tuyên giáo Lạng Sơn đã tích cực, chủ động đổi mới công tác tham mưu, tuyên...
Khó khăn ở Bình Gia
Khó khăn ở Bình Gia
- Thực tế đã chứng minh chủ trương nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị cơ sở, tạo thuận lợi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Tuy nhiên, việc thực hiện chủ...
Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn
Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả hơn
- Báo, tạp chí của Đảng là kênh thông tin chính thống, quan trọng tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần định hướng dư luận xã hội và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng... Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, việc mua và đọc...
Chi Lăng: Bước chuyển sau thực hiện Nghị quyết 27
Chi Lăng: Bước chuyển sau thực hiện Nghị quyết 27
- Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa “hồng”, vừa “chuyên”, những năm qua, Huyện ủy Chi Lăng đã triển khai nhiều giải pháp để đạt được mục tiêu này. Qua đó, chất lượng đội ngũ cán bộ được nâng lên rõ rệt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước thực trạng trình...
Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác  quân sự, quốc phòng tại cơ sở
Chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn: Góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại cơ sở
- Xây dựng chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là chi bộ quân sự xã) vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ quan trọng nhằm củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang và góp phần nâng cao hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng tại...
Bắc La: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
Bắc La: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh
- Từ năm 2017 đến nay, Đảng bộ xã Bắc La, huyện Văn Lãng liên tục giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Có được thành tích này, Đảng bộ xã đã luôn chú trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng...