Thứ năm,  21/10/2021
Công tác phát triển đảng viên: Coi trọng chất lượng
Công tác phát triển đảng viên: Coi trọng chất lượng
LSO- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên, nhiệm kỳ 2010 – 2015, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc bám sát chỉ thị, nghị quyết, đề ra nhiều giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong đó, công tác kết nạp đảng viên được tỉnh chú trọng, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên....
Đảng bộ Công ty Điện lực lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn
Đảng bộ Công ty Điện lực lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn
LSO- Điện năng là loại hàng hóa đặc biệt, là sản phẩm thiết yếu cho các nhu cầu của xã hội và dân sinh; sức ép của xã hội, của thị trường về chất lượng điện, về các dịch vụ phục vụ bán điện cũng như yêu cầu của ngành, Chính phủ về hiệu quả công tác quản lý điện ngày càng cao. Xác định rõ vấn đề đó, trong 5 năm (2010 - 2015), Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn đã phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh, nêu cao tinh thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao....
Thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị: “Chìa khoá” của công tác dân vận
Thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị: “Chìa khoá” của công tác dân vận
LSO- Thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW ngày 25/2/2010 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Quyết định số 1536-QĐ/TU ngày 23/8/2010 về  việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị tỉnh Lạng Sơn. Sau 5 năm thực hiện, công tác dân vận ở tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, gần dân, sát dân....
Phổ biến giáo dục pháp luật: Mặt trận Tổ quốc tích cực vào cuộc
Phổ biến giáo dục pháp luật: Mặt trận Tổ quốc tích cực vào cuộc
LSO- Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là công việc đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối chuyển tải pháp luật vào cuộc sống. Với tinh thần đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã tích cực vào cuộc, từng bước nâng cao kiến thức  và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân; góp phần  giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn....
Thành phố Lạng Sơn: Phát triển đảng trong dân quân tự vệ
Thành phố Lạng Sơn: Phát triển đảng trong dân quân tự vệ
LSO- Thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, những năm qua, Đảng bộ Quân sự thành phố Lạng Sơn đã tập trung thực hiện các chủ trương, giải pháp, nâng cao năng lực lãnh đạo, quan tâm công tác phát triển đảng viên trong lực lượng DQTV, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.  ...
Chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ
Chăm lo quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ
LSO- Thời gian qua, công tác cán bộ nữ luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền ở tỉnh đặc biệt quan tâm. Đó là động lực, cơ hội để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong thời đại mới bằng sự tự trọng, tự tin, đảm đang, trung hậu....
Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng phát triển Đảng
Đảng bộ Công an tỉnh chú trọng phát triển Đảng
LSO- Cùng với nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, Đảng bộ Công an tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm phát triển đảng viên mới, xây dựng đội ngũ đảng viên, tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới....
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới
LSO- Sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Qua đây, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh....
Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
Đảng bộ huyện Hữu Lũng: Chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên
LSO- Những năm qua, Đảng bộ huyện Hữu Lũng luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”....
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
LSO- Nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ xứng tầm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới, những năm qua, tỉnh ta luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở tất cả các cấp, ngành và các lĩnh vực đào tạo, bước đầu đạt được kết quả đáng ghi nhận....