HOME
星期五,  10/15/2021

越南政府总理阮春福:本着及时高效的方针开展灾后重建工作

越通社河内 ——越南政府总理阮春福在5日召开的立法工作专题会议上提及越南今年第三号台风时强调,应本着及时高效的方针开展灾后重建工作。
Vào ngày 5, Thủ tướng Việt Nam Qi Chunfu đã tổ chức một cuộc họp đặc biệt về công tác lập pháp. Hình từ Yuetong

Qi Chunfu nói rằng công việc tái thiết sau thảm họa hiện đang được tiến hành. Mặc dù bão không lớn nhưng gây ra nhiều thiệt hại cho nhiều tỉnh, đặc biệt là tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra, thiệt hại kinh tế ở tỉnh Jinyu còn nghiêm trọng hơn.

Dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Phó Thủ tướng Chính phủ, ông Trịnh Tingyong, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Nông thôn, Qi Chunqiang, và các sở liên quan, hai tỉnh Qinghua và Jinyu đang tích cực thực hiện công tác tái thiết sau thảm họa, đặc biệt là hỗ trợ các nạn nhân bị mất nhà.

Thay mặt chính phủ, Qi Chunfu cùng nhau chào đón chính quyền địa phương và công chúng bị ảnh hưởng, đồng thời nhấn mạnh rằng công việc tái thiết sau thảm họa nên được tiến hành kịp thời và hiệu quả.

Về công việc lập pháp, Qi Chunfu nhấn mạnh rằng trong một thế giới phức tạp, các mối quan hệ xã hội đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là các mối quan hệ xã hội liên quan đến các vấn đề an ninh phi truyền thống. Do đó, công việc lập pháp nên cố gắng tránh sự phát triển của các khuôn khổ cứng nhắc, nhưng nên tạo ra một không gian cần thiết để luật pháp nhanh chóng thích nghi với thế giới.

Qi Chunfu nhấn mạnh rằng việc xây dựng luật pháp và các quy định là một nhiệm vụ quan trọng của quốc gia xã hội chủ nghĩa do luật pháp quy định. Mục đích của cuộc họp này là thảo luận và bình luận về một số dự thảo luật, sau đó trình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội để thảo luận và phê chuẩn. Hiệu quả. (越 越 -VNA)

TTXVN