Thứ hai,  05/12/2022

Hội thảo Liên kết phát triển du lịch biển, đảo và sông vùng ĐBSCL

Đó là chủ đề Hội thảo quốc tế do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày 27 và 28/5/2010, tại Resort Thiên Hải Sơn (68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).Ban tổ chức cho biết, khoảng 200 đại biểu là các nhà lãnh đạo quản lý du lịch, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước tham dự. Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung như: đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch biển - đảo và sông vùng ĐBSCL; đưa ra sáng kiến hợp tác khai thác tiềm năng du lịch ĐBSCL gắn với tiểu vùng Mê Kông; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp cùng phối hợp; đồng thời kiến nghị với Nhà nước về cơ chế chính sách phát triển du lịch biển - đảo và sông của vùng...

Đó là chủ đề Hội thảo quốc tế do Ban chỉ đạo Tây Nam bộ phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL tổ chức sẽ chính thức diễn ra vào hai ngày 27 và 28/5/2010, tại Resort Thiên Hải Sơn (68 Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang).

Ban tổ chức cho biết, khoảng 200 đại biểu là các nhà lãnh đạo quản lý du lịch, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước tham dự. Hội thảo sẽ tập trung vào những nội dung như: đánh giá toàn diện tiềm năng, lợi thế và thực trạng phát triển du lịch biển – đảo và sông vùng ĐBSCL; đưa ra sáng kiến hợp tác khai thác tiềm năng du lịch ĐBSCL gắn với tiểu vùng Mê Kông; đề xuất quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp cùng phối hợp; đồng thời kiến nghị với Nhà nước về cơ chế chính sách phát triển du lịch biển – đảo và sông của vùng ĐBSCL…

Theo Vietnamtouris