Thứ hai,  05/12/2022

Đà Nẵng: Du lịch, dịch vụ là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh giai đoạn 2011-2015 nhằm lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, nhà khoa học để thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển.Theo đó, thành phố Đà Nẵng xác định chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn mới (2011-2015) với tăng trưởng GDP hằng năm 12 - 13%; đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 3.310 USD; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 13 - 14%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11 - 12%/năm; giá trị sản xuất ngành nông - lâm - thủy sản tăng 4 - 5%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 19 - 20%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 15 - 16%/năm; tổng thu ngân sách tăng 8,7%/năm.Giai đoạn 2011-2015, cụ thể từ năm 2012 trở đi, kinh tế dịch vụ sẽ thể hiện được giá trị đích thực. Đối với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 13- 14% /năm, chỉ tiêu này đang vượt gấp 2 lần chỉ tiêu cả nước nhưng hoàn toàn...

Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức hội thảo Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh giai đoạn 2011-2015 nhằm lấy ý kiến góp ý của các Sở, ban, ngành, nhà khoa học để thành phố xây dựng kế hoạch đầu tư phát triển.

Theo đó, thành phố Đà Nẵng xác định chỉ tiêu phát triển trong giai đoạn mới (2011-2015) với tăng trưởng GDP hằng năm 12 – 13%; đến năm 2015 thu nhập bình quân đầu người đạt 3.310 USD; giá trị sản xuất dịch vụ tăng 13 – 14%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 11 – 12%/năm; giá trị sản xuất ngành nông – lâm – thủy sản tăng 4 – 5%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 19 – 20%/năm; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 15 – 16%/năm; tổng thu ngân sách tăng 8,7%/năm.

Giai đoạn 2011-2015, cụ thể từ năm 2012 trở đi, kinh tế dịch vụ sẽ thể hiện được giá trị đích thực. Đối với chỉ tiêu tăng trưởng GDP 13- 14% /năm, chỉ tiêu này đang vượt gấp 2 lần chỉ tiêu cả nước nhưng hoàn toàn tương xứng với tiềm năng phát triển và vai trò, vị trí phát triển kinh tế của thành phố Đà Nẵng. Trong đó, du lịch, dịch vụ là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới.

Theo vietnamtourism