Thứ hai,  05/12/2022

Saigontourist hướng đến mốc doanh thu 1 tỷ USD

Ngày 26/5, ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết: Saigontourist đang quyết tâm trở thành tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực.Tập đoàn đã đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2015, tổng lãi gộp đạt 300 triệu USD.Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Saigontourist tập trung chiến lược tổng quát “Thương hiệu-Hội nhập-Phát triển,” tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đồng thời, tổng công ty mở rộng đầu tư ra khu vực và quốc tế, đẩy mạnh phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; phát triển nguồn nhân lực...Năm 2009, tổng công ty đã đạt tổng doanh thu tăng gấp đôi so với năm 2005 và đạt hơn 8.200 tỷ đồng; tổng lãi gộp tăng gấp 2,2 lần, đạt hơn 2.600 tỷ đồng; nộp ngân sách tăng gấp 2,1 lần, đạt hơn 930 tỷ...

Ngày 26/5, ông Nguyễn Hữu Thọ, Tổng giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) cho biết: Saigontourist đang quyết tâm trở thành tập đoàn du lịch hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Tập đoàn đã đặt mục tiêu đạt tổng doanh thu 1 tỷ USD vào năm 2015, tổng lãi gộp đạt 300 triệu USD.

Trong giai đoạn từ nay đến 2015, Saigontourist tập trung chiến lược tổng quát “Thương hiệu-Hội nhập-Phát triển,” tăng cường mở rộng hợp tác, liên kết với các thành phần kinh tế trong và ngoài nước.

Đồng thời, tổng công ty mở rộng đầu tư ra khu vực và quốc tế, đẩy mạnh phát triển thương hiệu và công nghệ quản lý; phát triển nguồn nhân lực…

Năm 2009, tổng công ty đã đạt tổng doanh thu tăng gấp đôi so với năm 2005 và đạt hơn 8.200 tỷ đồng; tổng lãi gộp tăng gấp 2,2 lần, đạt hơn 2.600 tỷ đồng; nộp ngân sách tăng gấp 2,1 lần, đạt hơn 930 tỷ đồng.

Theo vietnamtourism