Thứ bảy,  01/10/2022

Hà Nội triển khai Chương trình bán hàng giảm giá kích cầu 2010

Vừa qua, Sở Công thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố Kế hoạch triển khai Chương trình bán hàng giảm giá kích cầu du lịch trong tháng 8 và 9/2010 hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Ấn tượng Việt Nam năm 2010” do Tổng cục Du lịch phát động.Mục đích của Chương trình bán hàng giảm giá kích cầu du lịch nhằm kích thích khả năng mua sắm hàng hóa của khách quốc tế và nội địa, từng bước hình thành các trung tâm mua sắm hàng hóa cho du khách, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm và tăng chi tiêu mua sắm trong chương trình du lịch của du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô và đất nước.Chương trình triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội. Tập trung tổ chức khuyến mại bán hàng giảm giá tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ.Đối tượng tham gia chương trình là các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, người...

Vừa qua, Sở Công thương và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội vừa công bố Kế hoạch triển khai Chương trình bán hàng giảm giá kích cầu du lịch trong tháng 8 và 9/2010 hưởng ứng Chương trình kích cầu du lịch “Ấn tượng Việt Nam năm 2010” do Tổng cục Du lịch phát động.

Mục đích của Chương trình bán hàng giảm giá kích cầu du lịch nhằm kích thích khả năng mua sắm hàng hóa của khách quốc tế và nội địa, từng bước hình thành các trung tâm mua sắm hàng hóa cho du khách, thúc đẩy sản xuất và kinh doanh hàng tiêu dùng, hàng lưu niệm và tăng chi tiêu mua sắm trong chương trình du lịch của du khách, góp phần tăng trưởng kinh tế Thủ đô và đất nước.

Chương trình triển khai trên địa bàn TP. Hà Nội. Tập trung tổ chức khuyến mại bán hàng giảm giá tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ.

Đối tượng tham gia chương trình là các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mua sắm, cửa hàng thủ công mỹ nghệ, người tiêu dùng, khách du lịch trong và ngoài nước, các doanh nghiệp, tổ chức lữ hành trong nước và quốc tế.

Các đơn vị tham gia chương trình được hưởng nhiều ưu đãi như giới thiệu miễn phí trên trang website của Tổng cục Du lịch, Báo Du lịch, Tạp chí Du lịch. Đồng thời, được giới thiệu trên các ấn phẩm quảng bá của Tổng cục Du lịch; được giới thiệu tại hội trợ du lịch quốc tế mà Tổng cục Du lịch tham gia và tại các chương trình quảng bá chiến dịch trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, các đơn vị tham gia được hỗ trợ một phần kinh phí thực hiện Chương trình từ nguồn ngân sách Thành phố, nguồn xã hội hóa và nguồn kinh phí hỗ trợ triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2010 của Tổng cục Du lịch.

Theo vietnamtourism