Chủ nhật,  25/09/2022

Hợp tác du lịch ba tỉnh Quảng Trị, Xa-va-na-khệt, Mục-đa-hản

Ngày 27-6, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra hội nghị hợp tác du lịch ba tỉnh Quảng Trị, Xa-va-na-khệt (Lào), Mục-đa-hản (Thái Lan).Hội nghị tập trung thảo luận về quy hoạch và chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch bảo đảm cho hoạt động du lịch, văn hóa, thương mại, dịch vụ của mỗi tỉnh không ngừng phát triển. Tạo cơ chế thông thoáng, cải cách hơn nữa thủ tục hải quan ở mỗi cặp cửa khẩu; giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến các địa phương của mỗi nước. Tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và các nguồn lực khác phát triển du lịch của mỗi tỉnh lên tầm cao mới...Ba tỉnh Quảng Trị, Xa-va-na-khệt, Mục-đa-hản cùng thống nhất chương trình hành động, trong thời gian tới hợp tác du lịch mở rộng ra các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây để khai thác tiềm năng, thế mạnh, các yếu tố thuận lợi phát triển du lịch; tạo sự liên kết bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội...

Ngày 27-6, tại TP Đông Hà (Quảng Trị) đã diễn ra hội nghị hợp tác du lịch ba tỉnh Quảng Trị, Xa-va-na-khệt (Lào), Mục-đa-hản (Thái Lan).

Hội nghị tập trung thảo luận về quy hoạch và chiến lược phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch bảo đảm cho hoạt động du lịch, văn hóa, thương mại, dịch vụ của mỗi tỉnh không ngừng phát triển. Tạo cơ chế thông thoáng, cải cách hơn nữa thủ tục hải quan ở mỗi cặp cửa khẩu; giảm thiểu các thủ tục hành chính rườm rà, tạo điều kiện thuận lợi cho khách du lịch đến các địa phương của mỗi nước. Tranh thủ sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế và các nguồn lực khác phát triển du lịch của mỗi tỉnh lên tầm cao mới…

Ba tỉnh Quảng Trị, Xa-va-na-khệt, Mục-đa-hản cùng thống nhất chương trình hành động, trong thời gian tới hợp tác du lịch mở rộng ra các nước trên tuyến Hành lang kinh tế Đông – Tây để khai thác tiềm năng, thế mạnh, các yếu tố thuận lợi phát triển du lịch; tạo sự liên kết bền vững trong phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương…
Theo Nhandan