Thứ tư,  29/03/2023

Lạng Sơn: Doanh thu du lịch tăng gấp hơn 10 lần

LSO-Trong những năm gần đây, du lịch Lạng Sơn đang có những bước phát triển khá mạnh mẽ. Lượng du khách đến với Lạng Sơn là 180.000 lượt khách năm 2000, dự ước năm 2010 sẽ tăng lên 1.900.000 lượt khách. Theo đó, doanh thu của ngành Du lịch năm 2010 ước đạt 730 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với năm 2000. Khách du lịch làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu NghịTheo thống kê cho thấy khách du lịch đến Lạng Sơn đều chi tiêu nhiều cho các dịch vụ ăn uống, lưu trú và mua sắm. Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ở mức 15,6%, doanh thu dịch vụ ăn uống dao động trong khoảng 18,7%; doanh thu dịch vụ mua sắm chiếm tỷ trọng rất cao với gần 20%. Hiện nay du lịch Lạng Sơn đang tiếp tục được quan tâm phát triển với điểm nhấn là quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến...

LSO-Trong những năm gần đây, du lịch Lạng Sơn đang có những bước phát triển khá mạnh mẽ. Lượng du khách đến với Lạng Sơn là 180.000 lượt khách năm 2000, dự ước năm 2010 sẽ tăng lên 1.900.000 lượt khách. Theo đó, doanh thu của ngành Du lịch năm 2010 ước đạt 730 tỷ đồng, gấp hơn 10 lần so với năm 2000.
Khách du lịch làm thủ tục xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Hữu Nghị
Theo thống kê cho thấy khách du lịch đến Lạng Sơn đều chi tiêu nhiều cho các dịch vụ ăn uống, lưu trú và mua sắm. Trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú ở mức 15,6%, doanh thu dịch vụ ăn uống dao động trong khoảng 18,7%; doanh thu dịch vụ mua sắm chiếm tỷ trọng rất cao với gần 20%. Hiện nay du lịch Lạng Sơn đang tiếp tục được quan tâm phát triển với điểm nhấn là quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2030.

Lê Minh