Thứ tư,  29/03/2023

UNESCO xem xét công nhận các di sản thế giới mới

Ngày 25/7, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã bắt đầu kỳ họp lần thứ 34 tại Brasilia, thủ đô Brazil, với nội dung chính là xem xét hơn 30 đề cử mới để công nhận là di sản thế giới. Dự kiến, trong số các đề cử được xem xét lần này có hồ sơ Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam.Phát biểu khai mạc kỳ họp diễn ra từ ngày 25/7-3/8, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova cho biết nhiệm vụ của ủy ban là đưa các di sản thế giới trở thành biểu tượng của đối thoại, hòa bình và hòa giải. Bà đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần đạt được một cam kết trên cơ sở tính tới lợi ích hợp pháp của mọi bên có liên quan, chừng nào vẫn còn mâu thuẫn giữa vấn đề bảo tồn và phát triển.Ngoài ra, tại kỳ hợp này, ủy ban cũng sẽ thảo luận về những di sản thế giới hiện đang bị đe dọa bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng đô thị hóa ngày càng...
Ngày 25/7, Ủy ban Di sản Thế giới thuộc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã bắt đầu kỳ họp lần thứ 34 tại Brasilia, thủ đô Brazil, với nội dung chính là xem xét hơn 30 đề cử mới để công nhận là di sản thế giới.
Dự kiến, trong số các đề cử được xem xét lần này có hồ sơ Hoàng thành Thăng Long của Việt Nam.
Phát biểu khai mạc kỳ họp diễn ra từ ngày 25/7-3/8, Tổng Giám đốc UNESCO, bà Irina Bokova cho biết nhiệm vụ của ủy ban là đưa các di sản thế giới trở thành biểu tượng của đối thoại, hòa bình và hòa giải.
Bà đồng thời nhấn mạnh nhu cầu cần đạt được một cam kết trên cơ sở tính tới lợi ích hợp pháp của mọi bên có liên quan, chừng nào vẫn còn mâu thuẫn giữa vấn đề bảo tồn và phát triển.
Ngoài ra, tại kỳ hợp này, ủy ban cũng sẽ thảo luận về những di sản thế giới hiện đang bị đe dọa bởi sự biến đổi khí hậu toàn cầu, tình trạng đô thị hóa ngày càng gia tăng và sự phát triển không bền vững.


Theo VietnamTourism