Thứ tư,  27/10/2021

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tiếp tục phân loại, xếp hạng các cơ sở lưu trú

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức cuộc họp với đại diện Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thị và thành phố về việc thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước về du lịch và tiếp tục thẩm định, xếp loại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh. Tại buổi làm việc, bà Trịnh Ngọc Hoàn, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch đã phổ biến 8 tiêu chí để phân loại cơ sở lưu trú, quy trình thẩm định, hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, thực hiện việc đăng ký bảo vệ môi trường tại các cơ sở du lịch, đăng ký đào tạo nghề cho nông dân tại các địa bàn phát triển du lịch, trách nhiệm quản lý nhà nước của phòng văn hóa thông tin huyện, thị, thành phố đối với các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ. Đại diện các Phòng Văn hóa - Thông tin cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện như: khó phân định rạch ròi cơ sở lưu trú du lịch, công tác phòng cháy chữa cháy, báo cáo...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa tổ chức cuộc họp với đại diện Phòng Văn hóa-Thông tin các huyện, thị và thành phố về việc thực hiện kế hoạch quản lý nhà nước về du lịch và tiếp tục thẩm định, xếp loại các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, bà Trịnh Ngọc Hoàn, Trưởng phòng Nghiệp vụ du lịch đã phổ biến 8 tiêu chí để phân loại cơ sở lưu trú, quy trình thẩm định, hồ sơ đăng ký hạng, thủ tục xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch, thực hiện việc đăng ký bảo vệ môi trường tại các cơ sở du lịch, đăng ký đào tạo nghề cho nông dân tại các địa bàn phát triển du lịch, trách nhiệm quản lý nhà nước của phòng văn hóa thông tin huyện, thị, thành phố đối với các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ.

Đại diện các Phòng Văn hóa – Thông tin cũng nêu lên những khó khăn trong quá trình thực hiện như: khó phân định rạch ròi cơ sở lưu trú du lịch, công tác phòng cháy chữa cháy, báo cáo doanh thu chưa được các nhà nghỉ, phòng trọ nghiêm chỉnh chấp hành…

Theo Vietnamtourim