Thứ ba,  26/10/2021

Bà Rịa – Vũng Tàu: Doanh thu du lịch tăng trưởng bình quân 15,35%/năm giai đoạn 2006-2010

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có báo cáo gửi Bộ VHTTDL về tình hình triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh.Báo cáo cho biết, công tác triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, làm thay đổi căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp du lịch về tầm quan trọng của công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá để phát triển du lịch. Trong giai đoạn này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá du lịch làm cho thương hiệu và uy tín của ngành du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu được nâng lên, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Vì vậy, kết quả kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đạt cao, doanh thu du lịch trong giai đoạn này đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15,35%/năm, tổng lượt khách tăng 10,9%/năm,...

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa có báo cáo gửi Bộ VHTTDL về tình hình triển khai chương trình hành động quốc gia về du lịch giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo cho biết, công tác triển khai chương trình trên địa bàn tỉnh được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch, làm thay đổi căn bản nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp du lịch về tầm quan trọng của công tác xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá để phát triển du lịch.

Trong giai đoạn này, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã tổ chức và tham gia nhiều sự kiện, hoạt động quảng bá du lịch làm cho thương hiệu và uy tín của ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu được nâng lên, được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến. Vì vậy, kết quả kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đạt cao, doanh thu du lịch trong giai đoạn này đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 15,35%/năm, tổng lượt khách tăng 10,9%/năm, riêng lượng khách quốc tế tăng 9,2%/năm.

Theo Vietnamtourim