Chủ nhật,  26/03/2023

Khánh Hòa: Quyết định thu phí tham quan tại khu di tích lịch sử – văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.Theo đó, phí tham quan khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar sẽ là 15.000đ/người/lượt và phí tham quan thắng cảnh Hòn Chồng sẽ là 10.000/người/lượt. Có 6 trường hợp được miễn phí tham quan là: 1. Trẻ em dưới 16 tuổi; 2. Các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, Bộ, ngành, Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa và có nhu cầu tham quan; 3. Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và ở huyện đảo Trường Sa; 4. Các đoàn học sinh trong tỉnh do các trường tổ chức tham quan và tìm hiểu về di tích; 5. Người dân thường xuyên đến Tháp Bà cúng lễ theo nhu cầu tín ngưỡng; 6. Các ngày trong Lễ hội Tháp Bà Ponagar (3 ngày, từ ngày 30/12 đến hết ngày 02/1 Âm...

Vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có nghị quyết số 03/2010/NQ-HĐND về mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan khu di tích lịch sử – văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng.

Theo đó, phí tham quan khu di tích lịch sử – văn hóa Tháp Bà Ponagar sẽ là 15.000đ/người/lượt và phí tham quan thắng cảnh Hòn Chồng sẽ là 10.000/người/lượt.

Có 6 trường hợp được miễn phí tham quan là:

1. Trẻ em dưới 16 tuổi;

2. Các đoàn khách quốc tế, Chính phủ, Bộ, ngành, Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến thăm và làm việc tại Khánh Hòa và có nhu cầu tham quan;

3. Các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác và ở huyện đảo Trường Sa;

4. Các đoàn học sinh trong tỉnh do các trường tổ chức tham quan và tìm hiểu về di tích;

5. Người dân thường xuyên đến Tháp Bà cúng lễ theo nhu cầu tín ngưỡng;

6. Các ngày trong Lễ hội Tháp Bà Ponagar (3 ngày, từ ngày 30/12 đến hết ngày 02/1 Âm lịch) tại Khu di tích lịch sử-văn hóa Tháp Bà Ponagar.

Đối với các đối tượng tại mục 2, 3, 4, khi đến tham quan phải có giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị.

Việc quản lý và sử dụng phí thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan.

Theo Vietnamtourim