Thứ tư,  20/10/2021

Hàm Thuận Nam (Bình Thuận): Phát triển một số loại hình du lịch nhằm thu hút du khách

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam có 83 dự án du lịch được tỉnh chấp thuận đầu tư, chủ yếu nằm trên tuyến đường ven biển. Đến cuối năm 2010 này, địa phương có từ 12- 15 dự án được đầu tư hoàn thiện đi vào hoạt động đón khách với khoảng 500.000 lượt, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng.Theo định hướng trong 5 năm tới, huyện sẽ tập trung phát triển ngành “công nghiệp không khói” trở thành một trong những khu du lịch hấp dẫn của Bình Thuận. Theo đó, địa phương ưu tiên phát triển một số loại hình du lịch có thế mạnh như sinh thái ven biển, du lịch vùng đồi núi… Với tốc độ tăng trưởng ổn định, du lịch Hàm Thuận Nam đang hướng đến chỉ tiêu thu hút hơn 1 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 185 tỷ đồng vào năm...

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam có 83 dự án du lịch được tỉnh chấp thuận đầu tư, chủ yếu nằm trên tuyến đường ven biển. Đến cuối năm 2010 này, địa phương có từ 12- 15 dự án được đầu tư hoàn thiện đi vào hoạt động đón khách với khoảng 500.000 lượt, đạt doanh thu trên 50 tỷ đồng.

Theo định hướng trong 5 năm tới, huyện sẽ tập trung phát triển ngành “công nghiệp không khói” trở thành một trong những khu du lịch hấp dẫn của Bình Thuận. Theo đó, địa phương ưu tiên phát triển một số loại hình du lịch có thế mạnh như sinh thái ven biển, du lịch vùng đồi núi… Với tốc độ tăng trưởng ổn định, du lịch Hàm Thuận Nam đang hướng đến chỉ tiêu thu hút hơn 1 triệu lượt khách và đạt doanh thu trên 185 tỷ đồng vào năm 2015.

Theo Vietnamtourim