Thứ tư,  27/10/2021

Long Điền (Bà Rịa -Vũng Tàu): Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch – dịch vụ

Theo đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, huyện Long Điền sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch - dịch vụ.Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền, với chiều dài bờ biển 15km và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: núi Châu Viên, Dinh Cô, Mộ Cô… hàng năm, du lịch huyện thu hút hàng vạn lượt khách về hành hương, thăm viếng. Nếu như năm 2009, huyện đón và phục vụ trên 550.000 lượt khách, tăng 24,2% so cùng kỳ, thì 6 tháng đầu năm 2010, huyện đã đón hơn 490.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu kinh tế của huyện, ngành du lịch- dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, gần 27% vào năm 2009. Tuy nhiên, thời gian qua việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện chủ yếu theo lối tự phát, manh mún, chưa tạo được sức hấp dẫn, lượng du khách đến tham quan,...

Theo đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 vừa được UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt, huyện Long Điền sẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng du lịch – dịch vụ.

Theo Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Long Điền, với chiều dài bờ biển 15km và nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng như: núi Châu Viên, Dinh Cô, Mộ Cô… hàng năm, du lịch huyện thu hút hàng vạn lượt khách về hành hương, thăm viếng. Nếu như năm 2009, huyện đón và phục vụ trên 550.000 lượt khách, tăng 24,2% so cùng kỳ, thì 6 tháng đầu năm 2010, huyện đã đón hơn 490.000 lượt khách, doanh thu đạt gần 50 tỷ đồng, tăng 48,8% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu kinh tế của huyện, ngành du lịch- dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng lớn, gần 27% vào năm 2009. Tuy nhiên, thời gian qua việc phát triển du lịch trên địa bàn huyện chủ yếu theo lối tự phát, manh mún, chưa tạo được sức hấp dẫn, lượng du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng hàng năm chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có.

Để phát huy tiềm năng thế mạnh kinh tế của huyện, huyện Long Điền đã lập đề án phát triển du lịch đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 và đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, huyện sẽ xây dựng quy hoạch trên cơ sở tôn tạo, phát huy giá trị và nâng cao chất lượng các loại hình du lịch truyền thống để chọn lọc những sản phẩm du lịch đặc trưng cho huyện; đầu tư xây dựng các khu vui chơi, giải trí, cơ sở lưu trú và công trình dịch vụ chất lượng cao… Mục tiêu của việc quy hoạch là nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện Long Điền, tạo sự chuyển dịch về cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng GDP du lịch- dịch vụ.

Đề án quy hoạch phát triển du lịch huyện Long Điền đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 với các mục tiêu cụ thể: đến năm 2015, huyện đón 30.000 lượt khách du lịch quốc tế, 840.000 lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng bình quân khách quốc tế và khách nội địa giai đoạn 2010-2015 là 17%, doanh thu du lịch đạt 470 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 6.000 người. Năm 2020, huyện phấn đấu đón 66.000 lượt khách quốc tế, 1,3 triệu lượt khách nội địa, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2015-2020 là 18%, doanh thu du lịch đạt 1.834 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho 11.000 lao động.

Triển khai thực hiện tốt đề án trên, trong tương lai gần, huyện Long Điền sẽ tạo được nhiều sản phẩm và thương hiệu riêng cho ngành du lịch địa phương, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng tỷ trọng GDP du lịch – dịch vụ.

Theo Vietnamtourim