Thứ tư,  27/10/2021

Tổng cục Du lịch công bố Cuộc thi sáng tác tiêu đề – biểu tượng cho Chương trình Xúc tiến du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015

Ngày 24/8/2010 tại Hà Nội, TCDL đã phát động cuộc thi “Sáng tác tiêu đề - biểu tượng cho Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015”.Tiêu đề “Việt Nam – Vẻ đẹp tiềm ẩn” được đồng bộ và rộng rãi trong các chương trình quảng bá, xúc tiến của ngành Du lịch trong giai đoạn 2006-2010 đã gặt hái được nhiều thành công trong gây được ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè thế giới về một Việt Nam với thiên nhiên hoang sơ, độc đáo, với nền văn hóa đa dạng, lâu đời, với con người thân thiện, yêu chuộng hòa bình... Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Du lịch Việt Nam cần một tiêu đề-biểu tượng mới phù hợp với tình hình. Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2030 xác định Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm trong xã hội. Trong giai đoạn 2010-2020, ngành Du lịch phấn đấu đạt tốc độ...

Ngày 24/8/2010 tại Hà Nội, TCDL đã phát động cuộc thi “Sáng tác tiêu đề – biểu tượng cho Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015”.


Tiêu đề “Việt Nam – Vẻ đẹp tiềm ẩn” được đồng bộ và rộng rãi trong các chương trình quảng bá, xúc tiến của ngành Du lịch trong giai đoạn 2006-2010 đã gặt hái được nhiều thành công trong gây được ấn tượng mạnh mẽ với bạn bè thế giới về một Việt Nam với thiên nhiên hoang sơ, độc đáo, với nền văn hóa đa dạng, lâu đời, với con người thân thiện, yêu chuộng hòa bình… Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển tiếp theo, Du lịch Việt Nam cần một tiêu đề-biểu tượng mới phù hợp với tình hình.

Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và tầm nhìn đến 2030 xác định Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo ra nhiều việc làm trong xã hội. Trong giai đoạn 2010-2020, ngành Du lịch phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế hàng năm từ 10-15%/năm. Để đạt được những mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược, ngành Du lịch sẽ đẩy mạnh việc xây dựng, phát triển thương hiệu và triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, rộng rãi chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam.

Cuộc thi sáng tác tiêu đề – biểu tượng cho Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam giai đoạn 2011-2015 do TCDL tổ chức nhằm chọn ra tiêu đề – biểu tượng mới có ý nghĩa, thể hiện rõ nét nhất chiến lược phát triển, sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh của ngành Du lịch, góp phần thu hút ngày càng nhiều khách du lịch quốc tế đến với Việt Nam.

Đối tượng của cuộc thi lần này được tập trung vào các công ty, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước chuyên trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu, sáng tác tiêu đề-biểu tượng, marketing, tư vấn du lịch. Thời gian nộp bài dự thi từ ngày 25/8 đến 15/12/2010.

Theo Vietnamtourim