Thứ tư,  20/10/2021

Lễ hội ẩm thực chay 2010

Từ ngày 26 – 29.8 tại công viên 23/9, quận 1 (TP.HCM), Lễ hội ẩm thực chay 2010 sẽ được tổ chức với chủ đề: “Vì sức khỏe và môi trường”.Hoạt động thiết thực này sẽ đưa Việt Nam vào danh sách một trong số ít các quốc gia dẫn đầu trên thế giới có hành động cụ thể, thiết thực kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của người dân thông qua việc giảm tiêu thụ động vật - nguyên nhân đứng thứ 2 gây ra hiệu ứng nhà kính. Lễ hội ẩm thực chay 2010 bên cạnh việc giới thiệu với cộng đồng về lợi ích bảo vệ sức khỏe và môi trường còn là hoạt động văn hóa độc đáo thu hút du lịch cho TP.HCM....

Từ ngày 26 – 29.8 tại công viên 23/9, quận 1 (TP.HCM), Lễ hội ẩm thực chay 2010 sẽ được tổ chức với chủ đề: “Vì sức khỏe và môi trường”.

Hoạt động thiết thực này sẽ đưa Việt Nam vào danh sách một trong số ít các quốc gia dẫn đầu trên thế giới có hành động cụ thể, thiết thực kêu gọi ý thức bảo vệ môi trường của người dân thông qua việc giảm tiêu thụ động vật – nguyên nhân đứng thứ 2 gây ra hiệu ứng nhà kính.

Lễ hội ẩm thực chay 2010 bên cạnh việc giới thiệu với cộng đồng về lợi ích bảo vệ sức khỏe và môi trường còn là hoạt động văn hóa độc đáo thu hút du lịch cho TP.HCM.

Theo Nhandan