Thứ tư,  27/10/2021

Tổng cục Du lịch mời tham gia Hội chợ ở Nga, Singapore và Nhật Bản

Tổng cục Du lịch mời các Sở VHTTDL, các công ty lữ hành quốc tế và các khách sạn, khu du lịch 3-5 sao tham gia các sự kiện sau: Hội chợ MITT 2011 tại Liên bang Nga (diễn ra từ 16-19/3/2011); Hội chợ ITB Asia 2010 tại Singapore (diễn ra từ 20-22/10/2010) và Hội chợ JATA-WTF tại Nhật Bản (diễn ra từ 22-28/9/2010). Nội dung chi tiết xin tham khảo tại các văn bản đính kèm dưới...

Tổng cục Du lịch mời các Sở VHTTDL, các công ty lữ hành quốc tế và các khách sạn, khu du lịch 3-5 sao tham gia các sự kiện sau: Hội chợ MITT 2011 tại Liên bang Nga (diễn ra từ 16-19/3/2011); Hội chợ ITB Asia 2010 tại Singapore (diễn ra từ 20-22/10/2010) và Hội chợ JATA-WTF tại Nhật Bản (diễn ra từ 22-28/9/2010). Nội dung chi tiết xin tham khảo tại các văn bản đính kèm dưới đây:

Theo Vietnamtourim