Thứ năm,  16/09/2021

Bế mạc Diễn đàn du lịch Liên khu vực Đông Á 2010

Ngày 16/9, Diễn đàn du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) 2010 với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của Đông Á” đã bế mạc tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Chín đoàn đại biểu đến từ chín tỉnh thành viên của EATOF đã ra Tuyên bố chung.Trong ba ngày diễn ra Diễn đàn EATOF 2010, nhiều chương trình, nội dung quan trọng đã được các nước thành viên thảo luận, chia sẻ và thông qua với mục tiêu nhằm xây dựng một EATOF phát triển bền vững.Hội chợ Du lịch lữ hành trong khuôn khổ diễn đàn có sự tham gia trên 30 gian hàng của các tỉnh thành viên đã góp phần xúc tiến, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, các sản phẩm du lịch của mỗi thành viên.Nhiều cuộc họp, hội thảo chuyên đề đã thành công tốt đẹp như Họp Ủy ban bay tuyến và đường biển, Hội thảo chuyên đề du lịch có sự tham gia của các chuyên gia, học giả đến từ các tỉnh thành viên đã tạo cơ hội tốt để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch...

Ngày 16/9, Diễn đàn du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF) 2010 với chủ đề “Vì sự phát triển bền vững của Đông Á” đã bế mạc tại Khu du lịch quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh. Chín đoàn đại biểu đến từ chín tỉnh thành viên của EATOF đã ra Tuyên bố chung.

Trong ba ngày diễn ra Diễn đàn EATOF 2010, nhiều chương trình, nội dung quan trọng đã được các nước thành viên thảo luận, chia sẻ và thông qua với mục tiêu nhằm xây dựng một EATOF phát triển bền vững.

Hội chợ Du lịch lữ hành trong khuôn khổ diễn đàn có sự tham gia trên 30 gian hàng của các tỉnh thành viên đã góp phần xúc tiến, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, các sản phẩm du lịch của mỗi thành viên.

Nhiều cuộc họp, hội thảo chuyên đề đã thành công tốt đẹp như Họp Ủy ban bay tuyến và đường biển, Hội thảo chuyên đề du lịch có sự tham gia của các chuyên gia, học giả đến từ các tỉnh thành viên đã tạo cơ hội tốt để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm phát triển du lịch của mỗi địa phương, đưa ra các giải pháp thiết thực đẩy mạnh phát triển du lịch trong đó có trao đổi thông tin, hợp tác đào tạo, giáo dục phát triển nguồn nhân lực.

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn, những buổi làm việc song phương giữa các thành viên EATOF đã cụ thể hóa nhiều nội dung hợp tác, tăng cường liên kết giữa các thành viên nhằm thống nhất tăng cường hợp tác phát triển du lịch, đồng thời từng bước mở rộng hợp tác về thương mại và đầu tư, vì mục tiêu phát triển kinh tế của các tỉnh thành viên.

EATOF 2010 đã một lần nữa khẳng định ý nghĩa, vai trò của tổ chức EATOF trong thời kỳ mới, tạo sự liên kết bền vững trong khu vực. Các tỉnh cam kết tích cực thực hiện tốt các nghĩa vụ, quyền lợi của mình trong vai trò là thành viên của tổ chức.

Kết thúc lễ bế mạc, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh đã chuyển giao cờ EATOF cho tỉnh Cebu (Philippines), tỉnh đăng cai Diễn đàn lần thứ 11.

Theo Vietnamtourim