Thứ sáu,  25/06/2021

Tăng cường kiến thức hội nhập quốc tế về văn hoá và du lịch

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về văn hoá và du lịch.Trong 2 ngày 20-21/9, 30 học viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo một số Sở VHTTDL các tỉnh thành cả nước đã được tiếp cận các chuyên đề về ngoại giao văn hoá, tổng quan địa lí, kinh tế chính trị và văn hoá Liên bang Nga... Theo kế hoạch, từ ngày 22-29/9, đoàn tiếp tục thực tế tại Liên bang Nga, được nghe phổ biến và trao đổi xung quanh những vấn đề về kinh nghiệm quản lí và khai thác các thiết chế văn hoá tại Liên bang Nga, kinh nghiệm tổ chức, quản lí và khai thác di sản văn hoá phục vụ du lịch tại Liên bang Nga, trao đổi kinh nghiệm quản lí văn hoá mạng do các chuyên gia hàng đầu của Nga truyền...

Ngày 20/9 tại Hà Nội, Bộ VHTTDL đã tổ chức khai mạc lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế về văn hoá và du lịch.

Trong 2 ngày 20-21/9, 30 học viên là lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ VHTTDL, lãnh đạo một số Sở VHTTDL các tỉnh thành cả nước đã được tiếp cận các chuyên đề về ngoại giao văn hoá, tổng quan địa lí, kinh tế chính trị và văn hoá Liên bang Nga…

Theo kế hoạch, từ ngày 22-29/9, đoàn tiếp tục thực tế tại Liên bang Nga, được nghe phổ biến và trao đổi xung quanh những vấn đề về kinh nghiệm quản lí và khai thác các thiết chế văn hoá tại Liên bang Nga, kinh nghiệm tổ chức, quản lí và khai thác di sản văn hoá phục vụ du lịch tại Liên bang Nga, trao đổi kinh nghiệm quản lí văn hoá mạng do các chuyên gia hàng đầu của Nga truyền đạt…

Theo Vietnamtourim